บลจ.กสิกรไทยเล็งบุกตลาดลูกค้าไฮเอนด์

มีนาคม 30, 2016 7:46 pm โดย opwnews
0
750

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดเผยว่า แนวโน้มธุรกิจประกันวินาศภัยไทยในปีนี้จากการคาดการณ์ของ คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ถึงแนวโน้มธุรกิจประกันวินาศภัยในปีนี้ คาดว่าน่าจะเติบโตจากปีก่อน 4.1% และ 3.5% ตามลำดับ หรือคิดเป็นเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 2.17 แสนล้านบาท ในปีนี้คาดว่าจะมีโครงการก่อสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่สามารถประกวดราคาได้แล้วเสร็จ 10 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 3.08 แสนล้านบาท เทียบกับปีที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่าเพียง 2.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งธุรกิจประกันวินาศภัยยังได้ประโยชน์จากการเติบโตของธุรกิจขนส่ง โลจิสติกส์ และการค้าชายแดน

นายพนัสกล่าวถึงธุรกิจประกันวินาศภัยว่า ยังมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อย่างอัตราเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินที่ยังคงมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ตามอัตราเบี้ยประกันภัยที่ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากภาวะการแข่งขันในตลาดประกันภัยต่อ และการไม่มีมหันตภัย
ขนาดใหญ่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา อีกทั้งยอดจำหน่ายรถยนต์ในปีนี้ คาดว่าจะลดลงจากปีก่อนหน้าถึง 10% และเป็นการเติบโตติดลบเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ทางด้านภาวะหนี้ครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยคาดว่า ในปีนี้ จะอยู่ในระดับ 84% ของ GDP เทียบกับปีที่แล้วและปีก่อนหน้าที่อยู่ในระดับ 82% และ 79.8% ตามลำดับ ส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค และทำให้มีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน
--!>