ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง BM เล็งขายไอพีโอ 100 ล้านหุ้น เตรียมโรดโชว์ 10 จังหวัดทั่วประเทศ

เมษายน 5, 2016 4:55 pm โดย opwnews
0
658
ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง BM เล็งขายไอพีโอ 100 ล้านหุ้น เตรียมโรดโชว์ 10 จังหวัดทั่วประเทศ

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่งบางกอกชีทเม็ททัล เตรียมขายไอพีโอ 100 ล้านหุ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการเดินสายนำเสนอข้อมูลบริษัทแก่นักลงทุน หรือโรดโชว์ โดยมีเป้าหมายพบ และให้ข้อมูลโรดโชว์ทั้งสิ้น 10 จังหวัดทั่วประเทศไทย

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ.บางกอกชีทเม็ททัล (BM) เปิดเผยว่า หลังจากที่ บมจ.บางกอกชีทเม็ททัล ได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ล่าสุด ขณะนี้สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เริ่มนับหนึ่งไฟลิ่งของ บมจ.บางกอกชีทเม็ททัล ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 150,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้เพื่อจะนำเงินไปใช้ในการก่อสร้างโรงงานหลังที่ 2 และลงทุนในเครื่องจักรต่างๆ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสำหรับรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น สินค้า และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ

ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเดินสายนำเสนอข้อมูลบริษัทแก่นักลงทุน หรือโรดโชว์ โดยมีเป้าหมายพบ และให้ข้อมูลโรดโชว์ทั้งสิ้น 10 จังหวัดทั่วประเทศไทย
--!>