ผู้ว่าฯฉะเชิงเทราพร้อมผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ไอซินเอไอ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมพบปะผู้บริหารสถานประกอบการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและเอกชน

มิถุนายน 20, 2017 6:19 am โดย opwnews
0
408

PNOHT600620001003103_20062017_092934

นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายมนตรี เรืองอุไร อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้แทนส่วนราชการในจังหวัด เข้าพบปะคณะผู้บริหารของโรงงาน บริษัท ไอซินเอไอ (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการผลิตและประกอบเกียร์ชุดส่งกำลัง ชุดเกียร์ในเครื่องยนต์ ตั้งอยู่ ณ เขตนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามโครงการพบปะเยี่ยมเยียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและเอกชน โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมคณะได้เดินเยี่ยมชม กระบวนการผลิต ภายในโรงงาน ชมระบบจัดการระบบมลภาวะของโรงงาน อีกด้วย
บริษัท ไอซินเอไอ (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2545 เป็นบริษัทในเครือ AISIN AI CO.,LTD ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องคอมโพเนนต์ระบบ Drivetrain System ในประเทศญี่ปุ่นและครบรอบ 15 ปี ในปี พ.ศ.2560 ด้วยเทคโนโลยีด้านเทคนิค ทักษะและความสามารถของบุคลากรและระบบงานที่เอไอเอไอไอ ได้พัฒนาขึ้นโดยบริษัทฯมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตระบบสายส่งแรงบิดในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน-อินเดีย นอกจากนี้ภายใต้ปรัชญา Quality First เพื่อมุ่งมั้นที่จะเริ่มมีส่วนร่วมในภูมิภาคอาเซียนที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องและขยายสู่ทั่วโลก โดยการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจทั่วโลกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลก
PNOHT600620001003107_20062017_092934 PNOHT600620001003106_20062017_092934 PNOHT600620001003105_20062017_092934 PNOHT600620001003104_20062017_092934 PNOHT600620001003110_20062017_092934 PNOHT600620001003109_20062017_092934--!>