ผู้ว่าฯนนทบุรีลงตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจนในโครงการประชารัฐร่วมใจ 90 ครัวเรือนยากจน 90 ครัวเรือนแห่งความพอเพียง

มิถุนายน 20, 2017 12:02 pm โดย opwnews
0
363

นนทบุรี ผู้ว่าฯนนทบุรีลงตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจนในโครงการประชารัฐร่วมใจ 90 ครัวเรือนยากจน 90 ครัวเรือนแห่งความพอเพียงreceived_1408763722546320
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอเมืองนนทบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครนนทบุรี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ทหาร ผู้แทนบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด และผู้แทนห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจนในโครงการประชารัฐร่วมใจ 90 ครัวเรือนยากจน 90 ครัวเรือนแห่งความพอเพียง จังหวัดนนทบุรี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นครัวเรือนของ นางอัมพร สุวรรณประภา บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี (ซอยสามัคคี 35) อายุ 83 ปี หัวหน้าครัวเรือนอาศัยอยู่คนเดียวลำพัง เดิมประกอบอาชีพรับจ้างก่อสร้าง แต่ปัจจุบันอายุมากแล้วจึงไม่ได้ประกอบอาชีพ โดยปลูกบ้านอยู่ในพื้นที่ของคนอื่น โดยมีสภาพบ้านเรือนทรุดโทรมคับแคบมาก ตัวบ้านเอียง หลังคาบ้านผุพัง และหลังคาต้องเอาป้ายโฆษณามามุงหลังคา เมื่อฝนตกจะนอนไม่ได้ โดยปัจจุบันหัวหน้าครัวเรือนได้รายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บาท แต่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านเดือนละ 500 บาท จึงให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้าน มอบเงินค่าเช่าบ้านให้ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 10 เดือน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค โดยทุกภาคส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือดูแลสังคมให้น่าอยู่ด้วยความเอื้อเฟื้อตามแนวทางประชารัฐ
--!>