สถาบันธัญรักษ์จัดวิ่งการกุศลธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่ 19 เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อย

มิถุนายน 25, 2017 12:21 pm โดย opwnews
0
359

19430057_1160318884074508_4051277581944476593_n

วันนี้ (25 มิ.ย. 60) เวลา 06.00 น. นายแพทย์ธีระพล โตพันธานนท์  อธิบดีกรมการแพทย์  เป็นประธานเปิดงานวิ่งการกุศลธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่ 19 รวมพลังทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  ต.ประชาธิปัตย์  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  เพื่อจัดหาทุนร่วมสร้างพระพุทธชัยวัฒน์ธัญญารักษ์ราชมหามงคล  ประดิษฐาน ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อย และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพสำหรับผู้ป่วย เพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ และวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี กำหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ในฐานะที่เป็นสถาบันบำบัดรักษายาเสพติดโดยเฉพาะ จึงเป็นโอกาสดีในการร่วมแรงร่วมใจในการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ทุกคนเห็นโทษพิษภัยยาเสพติด และช่วยเหลือผู้ที่หลงผิดติดยาเสพติด ให้ได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีประสิทธิภาพเพื่อกลับสู่สังคม สำหรับโครงการ วิ่งการกุศลธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่ 19 มีนักวิ่งทั้งจากจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดต่างๆร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

19429616_1160317977407932_5523591303168253912_n 19420336_1160318764074520_6511468915177098008_n