นายอำเภอสามโคก ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี “เปิดงาน วันสุนทรภู่ “ประจำปี 2560

มิถุนายน 27, 2017 2:16 am โดย opwnews
0
303

ปทุมธานี นายอำเภอสามโคก ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี “เปิดงาน วันสุนทรภู่ “ประจำปี 2560 ณ พิพิธภัณฑ์อำเภอสามโคก( ที่ว่าการอำเภอหลังเก่า) ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

153801

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เมื่อเวลา 09.30 น.นายไพรัตน์ ลิ่มสกุลนายอำเภอสามโคกได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี “เปิดงานวันสุนทรภู่ม”ประจำปี 2560 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี คณะครูอาจารย์ นักเรียน พ่อค้าประชาชนให้การต้อนรับ จากนั้นนายวีระวัฒน์ วงศ์ศุปไทย ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสามโคก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ โครงการ วันสุนทรภู่ประจำปี 2560 ครั้งนี้ เกิดขึ้นจากบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อำเภอสามโคก สถานศึกษา องค์กรทุกภาคส่วน ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ดำเนินงานวัฒนธรรมและมีบทบาทหน้าที่ส่งเสริมคุณค่าของมรดกศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอสามโคก และเพื่อเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลก เพื่อเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลก ส่งเสริมให้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม และสืบสานมรดกทางวัฒนสินของสุนทรภู่ให้เยาวชนและบุคลากรทั่วไปเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และภายในงานประกอบไปด้วยการศึกษาชมศิลปวัฒนธรรมไทย-รามัญการแสดงเกี่ยวกับสุนทรภู่มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมประเภทต่างๆเนื่องในวันสุนทรภู่ พร้อมทุนการศึกษาและนำผลงานการจัดแสดงนิทรรศการและยังให้ความรู้เกี่ยวกับวันสุนทรภู่และจัดการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโดยงานนี้มีเจ้าหน้าที่ประชาชน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 350 คนจากการสอบถามนักเรียนท ีเข้าร่วมกิจกรรมกันครั้งนี้ ได้ รายละเอียดว่าเป็นจัดงานได้ดีมากและ เป็นศูนย์เรียนรู้ เรื่องประวัติสุนทรภู่ งานเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย-รามัญ ในงานสุนทรภู่นั้นวันนีู้่จะได้นำประโยชน์ที่ได้รับในครั้งนี้เอาไปใช้ในอนาคตต่อไป
สหรัฐ แก้วตา ปทุมธานีราบงาน

153289 153292 153299 153809
--!>