นครรังสิตเปิดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ให้กับเยาวชน ประชาชนทั่วไป

กรกฎาคม 1, 2017 12:46 pm โดย opwnews
0
269

นครรังสิตเปิดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ให้กับเยาวชน ประชาชนทั่วไป
1498913626805
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครรังสิต เปิดการเรียนการสอนดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ และสอนภาษาจีน ให้กับเยาวชน ประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลนครรังสิต ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นพัฒนาทักษะด้านดนตรีไทย สากล นาฏศลป์ ้การสืบสานวัฒนธรรมไทย เช่น กีต้าร์ ไวโอลิน คีย์บอร์ด ขิม รำไทย ร้องเพลงไทยสากล ลูกทุ่ง ลูกกรุง หากท่านสนใจ หรือผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานของท่านเข้าร่วมกิจกรรมของทางเทศบาล สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการเรียนการสอน ได้ที่ศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต ชั้น 9 อาคารลานจอดรถ โทร 02-5676000 ต่อ 1202 ในวันและเวลาราชการหมายเหตุ ทุกหลักสูตรเรียน “ฟรี” ไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิน

149891362852914989136185651498913621994