ผบ.โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เข้าเยี่ยมชม สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนา วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี

กรกฎาคม 3, 2017 4:10 am โดย opwnews
0
944

ผบ.โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เข้าเยี่ยมชม สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนา วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี

S__32727101

เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม2560 ที่ผ่านมา พลตรีพร ภิเศก ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ได้นำคณะนักเรียนเสนาธิการทหารของประเทศต่างๆมาเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนา วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี เพื่อการรับรู้และนำไปเผยแผ่ให้คนในต่างประเทศได้รับรู้อันนำไปสู่แนวทางการท่องเทียวตลอดจนการทำความเข้าใจอันดีของประเทศไทยพร้อมด้วยนายปรัชญา สอนศิริ และคณะบุคลของทางชุมชนเมืองปทุมธานีนำโดยกำนัน บุญเกิด ศรีแย้มผู้นำบรรยายประวัติความเป็นมาในสถานที่ต่างๆ อาทิเช่น วัดบางพูน วัดเปรมประชา และ บ้านท่านจอมพลสฤษฏ์ อดีตบุคคลที่มีความสำคัญชองประเทศใทย
บ้านจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ตั้งอยู่ริมคลองบางหลวงเชียงราก (แม่น้ำ เจ้าพระยาเก่า) ด้านทิศตะวันออก ตำบลบางพูน อำเภอ เมือง จังหวัดปทุมธานี ความเป็นมา ในอดีต เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อปี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัขต์ พุทธศักราช ๒๕๐๑ ถึง ๒๕๐๖ ในสมัยก่อนของท่านได้ มีการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของ ชาติหลายอย่างด้วยกัน โดยเฉพาะพระราชพิธีเกี่ยว กับพระมหากษัตริย์ เช่น พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา มีการตกแต่งประดับโคมไฟ ประดับธงทิวตาม สถานที่ราชการบ้านเรือน ห้างร้าน และถนนสาย สำคัญ เพื่อถวายพระเกียรติ ยกเลิกวันที่ ๒๔ มิถุนายน เป็นวันชาติ และให้วันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นวัน ชาติแทน
สมัยก่อนท่านได้สร้างบ้านพักริม ฝั่งตะวันออกของคลองบางหลวงเชียงราก ที่ตำบล บางพูน และตั้งฟาร์มเลี้ยงหมูเป็นจำนวนมาก เมื่อพ .ศ. ๒๕๐๑ และได้สร้างถนนจากตลาดรัง สิตเชื่อมถนนพหลโยธินตรงมาทางทิศตะวันตก ผ่านเส้นทางรถไฟ ทำสะพานข้ามคลองเปรมประชากร ตรงไปถึงคลองบางหลวงเชียงราก และสร้างสะพาน ข้ามคลองบางหลวงเชียงราก มาเชื่อมถนนติวา นนท์ สองข้างไหล่ถนนปลูกต้นราชพฤกษ์ (ต้น คูน) ขึ้นงามเหลืองอร่าม ท่านมีความสัมพันธ์กับ ลูกสาวกำนันตำบลบางพูนจนได้เสียเป็นภรรยา กันในเวลาต่อมา
ปัจจุบันนี้บ้าน พักจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งทาสีฟ้าขาว ๒ ชั้น ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ริมคลองบางหลวงเชียง ราก ที่บางพูน ทางรัฐบาลใช้เป็นศูนย์อบ รมเยาวชน (รพช.) ของกระทรวงมหาดไทย และได้ ปรับปรุงตกแต่งอาคารบ้านพัก สนามหญ้าและต้น ไม้เป็นระเบียบเรียบร้อยร่มรื่นสวยงามน่าอยู่ ซึ้งกรมศิลปากร ได้นำเสนอบ้านพักจอมสฤษ ดิ์ เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่ออนุรักษ์ ไว้เป็นโบราณสถานของชาติต่อไป ตามหนังสือกรม ศิลปากรแจ้งจังหวัดทราบ ที่ ศธ ๐๗๐๔/๔๕๐๑ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓
นายปรัชญา สอนศิริ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำคณะกรรมาธิการ การปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า ตนเองเป็นชาวปทุมธานีเมื่อมีโอกาสได้เข้าไปทำงานในสภานิติบัญญัติ อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวปทุมธานี ก็ต้องสร้างสรรค์ สำหรับในในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากท่านพลตรีพร ภิเศก ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบกซึ้งเป็นหนึ่งในคณะกรรมาธิการ ซึ้งมีความประสงค์จะพาคณะนักเรียนเสนาธิการทหารของประเทศต่างๆมาทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ด้วยตนเองเป็นคนที่มีความผูกพันกับตำบลบางพูนจึงได้รับอาสาเป็นผู้พามาเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆโดยมีกำนัน บุญเกิด ศรีแย้มผู้นำบรรยายประวัติความเป็นมาในสถานที่ต่างๆและให้ชาวต่างชาติได้มากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นมากราบไหว้หลวงพ่อโตวัดเปรมประชา ไหว้พระวัดบางพูน ตลอดจนเยี่ยมชมบ้านของบุคคลสำคัญอย่างท่าน จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัขต์ อดีตผู้นำทางทหาร และอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย โดยหวังว่าการนำพาคณะจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ซึ้งมีนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมจังหวัดปทุมธานีในครั้งนี้จะช่วยในการเผยแผ่ให้ปทุมธานีซึ้งมีพื้นที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานครเป็นที่รู้จักแพร่หลายในสายตาของต่างประเทศต่อไป

19554243_134796210435742_971200471796566211_n19247733_134796063769090_1151168676743359932_n 19511222_134804943768202_4128604313528583484_n 19554646_134796803769016_2542873981151432991_n 19598647_134804950434868_7965242296621546723_n19748797_134804103768286_717621771276657398_n S__32727090 S__32727093
--!>