โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และพิธีประดับเครื่องหมายชุดพิธีการนักเรียนใหม่

กรกฎาคม 4, 2017 4:45 am โดย opwnews
0
334

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และพิธีประดับเครื่องหมายชุดพิธีการนักเรียนใหม่

1499146939327

วันนี้ (4ก.ค.60) เวลา 10.00 น. ที่อาคารหอประชุมบุปผา 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และพิธีประดับเครื่องหมายชุดพิธีการนักเรียนใหม่ โดยมี นายสมร ปาโท ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงาน
วันที่ 4กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหลาปราบปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างสูง เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถและสนพระทัยในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จนเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหลาและทั่วทุกประเทศในโลก กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาประเทศในปัจจุบันตลอดจนสำนึกในพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จึงได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนที่จัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และพัฒนาประเทศสืบต่อไป โดยได้รับพระราชทานนามว่า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามด้วยชื่อจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนต่อนามพระราชทาน ซึ่งมีทั้งหมด 12 แห่ง ทั่วประเทศ

19667504_1668091403248106_856461666059094668_o  19620614_1668091393248107_443580186046125551_o 19679489_1668091203248126_1358381143940578095_o

19620227_1668091416581438_1264386381985951597_o