อลังการลูกเสือเนตรนารีจาก 26 จังหวัดกว่า 1,000 คนเดินสวนสนามในงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ภาคกลางครั้งที่ 5

กรกฎาคม 5, 2017 1:25 am โดย opwnews
0
322

อลังการลูกเสือเนตรนารีจาก 26 จังหวัดกว่า 1,000 คนเดินสวนสนามไม่กลัวฝน ในงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ภาคกลางครั้งที่ 5
IMGL7569
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา 19.40 น.วันที่ 4 ก.ค. 2560 ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนสามโคก อบจ.ปทุมธานี อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ภาคกลางครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม2560 เพื่อเป็นการสืบสานกิจการลูกเสือไทย รวมพลังสามัคคีอันยิ่งใหญ่ของหมู่ลูกเสือ และเนตรนารี ร่วมถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และน้อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายความจงรักภักดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดปทุมธานี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายสาคร อำภิน รองนายกองค์การบริการส่วนจังหวัดปทุมธานี และลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 1,000 คน
โดยบรรยากาศในวันนี้มีฝนตกลงมาโดยตลอดแต่ลูกเสือและเนตรนารี ที่เข้าร่วมกิจกรรมก็ไม่ท้อถอยร่วมกันเดินสวนสนามท่ามกลางสายฝนและ ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณโดยพร้อมเพียงกันว่า“ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า” ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ จากนั้นร่วมกันจุดเทียนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแสดงถึงพลังของเหล่าลูกเสือไทยในการจงรักภักดี มีการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์และวัฒนธรรมชาวมอญของเด็กนักเรียนโรงเรียนสามโคก เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดงาน 26 จังหวัด 48 อปท. 56 โรงเรียน ในภาคกลาง โดยจังหวัดปทุมธานี เป็นเจ้าภาพในปีนี้
ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินสวนสนามของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และเหล่าลูกเสือ และเนตรนารี การแสดงศิลปวัฒนธรรมของลูกเสือและเนตรนารี กิจกรรมฐานผจญภัย กิจกรรมบุกเบิก กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
สำหรับการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ภาคกลางครั้งที่ 5นี้ จัดขึ้น เพื่อให้เด็ก และเยาวชนในพื้นที่ภาคกลาง ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ รวมทั้งวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น สร้างความสามัคคีบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยคาดหวังให้กิจการลูกเสือจะสามารถเชื่อมโยง และนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีต่อไป
พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา / ปทุมธานีรายงาน

IMGL7799 IMGL8040 IMGL8062 IMGL8072 IMGL8173
--!>