จ.นครราชสีมาขอเชิญร่วมเดิน วิ่ง ปั่น มหากุศลเพื่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

กรกฎาคม 12, 2017 8:51 am โดย opwnews
0
211

PNOHT600711001014204_11072017_020048

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เตรียมจัดกิจกรรม “โครงการเดิน-วิ่ง-ปั่น มหากุศลเพื่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา” ระหว่างวันที่ 21-27 สิงหาคม 2560 รวม 7 วัน 7 เส้นทาง 7 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ รวมระยะทางทั้งสิ้น 774 กิโลเมตร นอกจากเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงแล้ว ยังได้ร่วมกันทำความดี โดยการร่วมบริจาคเงินได้ตลอดเส้นทาง เพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่มารับบริการของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ระดับตติยภูมิของกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค มีจำนวนเตียง 1,300 เตียง ดูแลประชาชนครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ รวม 6.7 ล้านคน ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่ทันสมัยอย่างเท่าเทียมกัน ลดอัตราการตายและความพิการของประชาชนในพื้นที่ได้ และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพสูงสุดในการรักษา ลดการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่อื่น
ด้านนายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กล่าวว่า สำหรับผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม “โครงการเดิน ปั่น วิ่ง มหากุศลเพื่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สามารถดูรายละเอียดเส้นทางการจัดกิจกรรมหรือช่องทางการบริจาค ได้ที่ Facebook : เดินวิ่งปั่นมหากุศลนครราชสีมา หรือ www.mnrh.go และสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนผ่านทางบัญชีชื่อ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.มหาราชนครราชสีมา ธนาคารกรุงไทย 694-0-27027-2 และธนาคารกสิกรไทย 028-8-49402-9 หรือร่วมบริจาคได้ตลอดเส้นทางที่ขบวนเดิน-วิ่ง-ปั่น ผ่าน หรือบริจาคผ่านโทรศัพท์ โดยกด *948*9455*100# แล้วโทรออก โดยรายได้ทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

PNOHT600711001014203_11072017_020048

PNOHT600711001014202_11072017_020048