ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ดึงเยาวชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ น้อมเกล้าถวาย ร.9

กรกฎาคม 13, 2017 5:41 am โดย opwnews
0
283

S__6988017

วันนี้(12 ก.ค.60) เวลา 09.00น. ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี นางเปี่ยมพร้อม สุขภิมนตรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เปิดโครงการดอกไม้จันทน์น้อมเกล้าถวายฯรัชกาลที่ 9 ด้วยดวงใจ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี โดยมีเด็กและเยาวชน ผู้กระทำผิดตั้งแต่ชั้นตรวจสอบการจับก่อนพิจารณาคดี ระหว่างพิจารณาคดี และหลังพิจารณาคดี ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับเด็กเยาวชน นำไปต่อยอดในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นการใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ โดยการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว

นางเปี่ยมพร้อม สุขภิมนตรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่จังหวัดปทุมธานี พบเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดในข้อหาต่างๆส่วนใหญ่ ไม่มีอาชีพและรายได้ประจำ ทำให้มีเวลาว่าง ซึ่งบางครั้งอาจใช้ไม่เป็นประโยชน์ และชักชวนกันกระทำความผิด จนต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาล ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี จึงเล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือเด็กเยาวชน และครอบครัวดังกล่าว จึงได้จัดโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ น้อมเกล้าถวายรัชกาลที่ 9 เพื่อบำบัดฟื้นฟูด้านการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และการส่งเสริมอาชีพตามศักยภาพของเด็ก และสามารถสร้างเป็นรายได้ของครอบครัว เป็นอาชีพทางเลือก หรืออาชีพหลัก ที่สามารถทำได้เพราะต้นทุนน้อย

ด้านนางจุติพร ทัพเจริญ ประธานผู้พิพากษาสบทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ น้อมเกล้าถวายรัชกาลที่ 9 ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 3 มีผู้พิพากษาสบทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ กับเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการให้เด็กและเยาวชนมี ความรู้ ความเข้าใจในการนำสิ่งของเหลือใช้มาสร้างคุณค่าเป็นการดึงเยาวชนที่เคยหลงผิดกลับสู่กระบวนการทางสังคม

6376894973067

19911498_1198310343636063_1965995457_o

19989634_1770490602968884_8009566866022450553_n

S__6988015