จังหวัดนนทบุรี เปิดงาน “สุดยอดตลาดน้ำต้องชม ตลาดน้ำวัดตะเคียน จ.นนทบุรี”

กรกฎาคม 15, 2017 9:47 am โดย opwnews
0
268

PNOHT600714001032301

วันนี้ (14 ก.ค.60) นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานเปิดโครงการ “สุดยอดตลาดน้ำต้องชม จังหวัดนนทบุรี” ณ ตลาดน้ำวัดตะเคียน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมี นางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานสุดยอดตลาดน้ำต้องชมจังหวัดนนทบุรี ตลาดน้ำวัดตะเคียน” ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแเข็งสุดยอดอัตลักษณ์ ตลาดน้ำชุมชนให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ด้วยการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน ช่วยเหลือธุรกิจ SMEs สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกร เพิ่มกำลังซื้อขายในประเทศ เชื่อมโยงผลผลิตเข้าสู่ตลาด และสร้างความสมดุล ผ่านการขับเคลื่อนนโยบาย “ประชารัฐ” ในการร่วมมือกันสร้างสรรค์ แก้ปัญหา และพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีทั้งความเจริญและวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านผสมผสานกันกับวิถีคนเมือง มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน และยังมีคลองต่าง ๆ ไหลผ่านในพื้นที่ในทุกอำเภอ ซึ่งเป็นวิถีชุมชนที่อยู่กับแหล่งน้ำริมคลอง เป็นเสน่ห์ของจังหวัดนนทบุรี
ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงาน “สุดยอดตลาดน้ำต้องชม ตลาดน้ำวัดตะเคียน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 17 กรกฎาคม 2560 ณ ณ ตลาดน้ำวัดตะเคียน ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
--!>