พาณิชย์เปิดตลาดต้องชม “ตลาดร้อยปีเมืองย่า” ที่นครราชสีมา หวังส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ในชุมชน

กรกฎาคม 15, 2017 1:49 pm โดย opwnews
0
270

20046320_1063751770423005_8216470102701106745_n

วันนี้ (15ก.ค.60) เวลา 19.00 น. ที่ตลาดร้อยปีเมืองย่า จังหวัดนครราชสีมา นางวิไลวรรณ ทัพวงศ์ศรี ที่ปรึกษาการพาณิชย์เปิดเปิดตลาดต้องชม “ตลาดร้อยปีเมืองย่า” ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น โดยมีนายนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนภาคเอกชนและประชาชนร่วมในพิธีเปิด
นายธวัชชัย เหล่าพิรุฬห์ พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การเปิดตลาดต้องชมตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ณ ตลาดร้อยปีเมืองย่า จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นแบบอย่างให้ตลาดอื่นๆ ในการดำเนินการพัฒนาในตลาดชุมชนให้เป็นไปตามเอกลักษณ์พาณิชย์และอัตลักษณ์ชุมชนต่อไป ซึ่งจากการดำเนินการเปิดตลาดต้องชมที่ผ่านมา ปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง เพราะได้รับความสนใจจากทั้งผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า นำสินค้าท้องถิ่นมาจัดจำหน่าย และมีประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมงานเป็นจำนวนมาก โดยเชื่อว่าการเปิดตลาดต้องชมคู่กับตลาดร้อยปีเมืองย่า จะทำให้เกิดรายได้ในชุมชนเพิ่มขึ้นจากปกติ 3-4 เท่า จากเงินหมุนเวียนในการจับจ่ายใช้สอย และสร้างรายได้ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ถือเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อและสร้างรายได้ระดับรากหญ้าให้มีกำลังซื้อสูง
พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวอีกว่า ตลาดต้องชมจะเป็นศูนย์กลางในการค้าขายสินค้าเกษตรท้องถิ่น และเป็นจุดพบปะให้เกิดการเจรจาการค้าระดับล่างและกลาง อีกทั้งต่อยอดธุรกิจให้กับสินค้าชุมชนได้มีโอกาสขยายตลาดในประเทศ และส่งออกไปต่างประเทศได้ในอนาคต โดยกระทรวงพาณิชย์จะเป็นหน่วยงานกลางที่จะเข้าเชื่อมโยง และร่วมพัฒนาการผลิตสินค้าเหล่านี้ที่เห็นศักยภาพ ด้วยการส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้ความรู้ในการพัฒนาสินค้าและแผนการตลาด เพื่อให้เป็นธุรกิจที่ตอบสนองตลาดภาพรวมมากขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะเกิดธุรกิจรายใหม่มากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจกลางและย่อม ตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล แม้ขณะนี้จะยังไม่สามารถประเมินเงินสะพัดของการจัดงานแต่ละครั้งได้ แต่ได้สร้างการตื่นตัวของผู้ประกอบการท้องถิ่น และสินค้าท้องถิ่นเข้ามาสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์มากขึ้น ซึ่งอนาคตจะกระตุ้นกลุ่มเหล่านี้ต่อยอดธุรกิจให้เป็นสินค้าประจำท้องถิ่นหรือระดับประเทศได้ในอนาคต

พิสิษฐ์ เขื่อนเพ็ชรต์ / ศูนย์ข่าวนครราชสีมา

20046572_1063752783756237_3533410880495369642_n

19990577_1063752553756260_2254327520998296424_n

20046301_1063753667089482_846650425230173115_n

20032087_1063707870427395_4008439962099936922_n