ส.ปชส.นครราชสีมาจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กรกฎาคม 15, 2017 9:31 am โดย opwnews
0
259

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา สัมมนาประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองหอย อำเภอพระทองคำ พร้อมดูศูนย์สาธิตการทำผ้าบาติก ที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
177536

วันนี้ (14 ก.ค. 60) กรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา จัดสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 50 คน ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองหอย อำเภอพระทองคำ ซึ่งได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดนครราชสีมา ปี 2558 ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในวิถีชีวิต ของประชาชน โดยมี ร้อยโท อนุชา ตั้งพาณิชย์ นายอำเภอพระทองคำ พร้อมด้วยนายชูรัชต์ ขุยจันทึก กำนันตำบลหนองหอย นางสุภาพร ชัยตันทึก เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ ผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชนตำบลหนองหอยนำคณะสื่อฯ ศึกษาดูงานแปลงผักหวานป่าและสาธิตการปลูก ที่สวนคุณตาเฉลา เสนีนวล, แปลงสาธิต อบต.หนองหอย สวนวนเกษตรคุณตาเย็น, สวนพืชครัวเรือน คุณลุงอนันต์ พันสายออ, สวนผักหวานป่า พืชผัก ของนายนคร คำดี ซึ่งเป็นสินค้าสร้างรายได้ สร้างอาชีพแก่ประชาชนตลอดทั้งปี แม้ในฤดูแล้งจะขาดแคลนน้ำมากก็ตาม
จากนั้น ภาคบ่ายคณะสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์สาธิตคญาบาติก อำเภอปักธงชัย การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบาติก กลุ่ม OTOP อำเภอปักธงชัย เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการพัฒนาภูมิปัญญาสู่ผลิตภัณฑ์ระดับมืออาชีพ ด้วยงานศิลป์บนผืนผ้าไหมในรูปแบบของชิ้นงานที่มีอัตลักษณ์บนความหลากหลาย เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมโอทอป จนกระทั่งได้กลายเป็นสินค้าขึ้นเครื่อง มีการถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นใหม่ผ่านชิ้นงานแบรนด์ คญาบาติก ที่เป็นฐานรากการสร้างอาชีพจากภูมิปัญญาสำคัญของคนในชุมชนต่อไป

177534

354288

354289

354290

354294

IMG_25600714_173245