จังหวัดปทุมธานีนำส่วนท้องถิ่นลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อร่วมกับการจัดระเบียบ ปรับปรุง บำรุงรักษาความสะอาด บนถนนสายรังสิต-นครนายกตามโครงการจังหวัดสะอาด “ปทุมธานีทำดีเพื่อพ่อ”

กรกฎาคม 17, 2017 1:24 pm โดย opwnews
0
194

20031711_1683751041682142_812876409892542446_n

วันนี้ (17 ก.ค. 60) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ชั้น 4 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อร่วมกับการจัดระเบียบ ปรับปรุง บำรุงรักษาความสะอาด บนถนนสายรังสิต-นครนายก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305) ตามโครงการจังหวัดสะอาด “ปทุมธานีทำดีเพื่อพ่อ” โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธานินทร์ ริ้วธงชัย ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้น ระหว่างส่วนราชการ ประกอบด้วย อำเภอธัญบุรี แขวงทางหลวงปทุมธานี หมวดทางหลวงธัญบุรี หมวดทางหลวงหนองเสือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต สำนักงานการประปา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันในการดำเนินการจัดระเบียบ ปรับปรุง บำรุงรักษาความสะอาด บนถนนสายรังสิต-นครนายก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305) ให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สะอาด ปลอดภัย สวยงาม สอดคล้องเป็นรูปแบบเดียวกัน โดยส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ร่วมกันดำเนินการ ดังนี้
1. ดำเนินการจัดระเบียบป้ายโฆษณา และสิ่งก่อสร้าง ที่รุกล้ำเขตทางให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง ดูแลบำรุงรักษาปละปลูกต้นไม้ข้างทางตามแนวถนนให้สวยงาม
3. ดูแลรักษาความสะอาดตามแนวถนน โดยจัดเก็บขยะข้างทางไม่ให้มีขยะไปอุดตันท่อระบายน้ำ

20046837_1683751158348797_3335506191970586452_n

20108365_1683751121682134_3585508359495635498_n

20032007_1683751211682125_5354806230369827760_n

19990473_1683751951682051_838695779147147679_n