แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดเวทีภาคอีสาน เปิดตัวอย่างเป็นทางการ “ร่างสัญญาประชาคม” ผ่านเวทีเสวนาสาธารณะทุกภาคทั่วไทย เพราะทุกเสียงของประชาชนสำคัญและเท่าเทียม

กรกฎาคม 18, 2017 8:55 am โดย opwnews
0
308

20157374_1388977007864284_1551476657370457101_o

วันนี้ (18 ก.ค.60) เวลา 13.00น. ที่ห้องประชุมภายในสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน เปิดเวทีสาธารณะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างการรับรู้ร่างสัญญาประชาคมให้กับประชาชน โดยมีตัวแทนกลุ่มการเมือง พรรคการเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมไปถึง NGOs ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมเวทีอย่างคับคั่ง

สำหรับการเสวนาครั้งนี้มี พล.ต.อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผู้แทนคณะอนุกรรมการพิจารณาการบูรณาการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง และพล.ต.ชนาวุธ บุตรกินรี ผู้แทน คณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เป็นผู้ดำเนินการเสวนา โดยมี พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกคสช./กองทัพบก และพ.ต.หญิง นุสรา วรภัทราทร รองโฆษกกองทัพบก เป็นผู้ดำเนินรายการ

ทั้งนี้ร่างสัญญาประชาคมมาจากการรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ถึง 8 พฤษภาคม โดยนำมาร่วมกับทบทวนการศึกษาวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งในวันนี้จะเป็นการแถลงถึงขั้นตอนวิธีการจัดทำและเนื้อหาสาระของร่างสัญญาประชาคมรวมถึงกระบวนการการจัดทำความเห็นร่วมที่ทุกเสียงของประชาชนทั้งข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและประเด็นสำคัญที่มีประโยชน์และมีความสำคัญในการผลักดันให้รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปแก้ไขปัญหาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

สำหรับประเด็นสำคัญในการจัดเวทีสาธารณะผ่านการเสวนาในครั้งนี้ คือการแถลงถึงขั้นตอน วิธีการจัดทำและเนื้อหาสาระของร่างสัญญาประชาคม รวมถึงกระบวนการการจัดทำความเห็นร่วม ที่ทุกเสียงของประชาชนทั้งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประเด็นปัญหานั้น ล้วนแล้วแต่มีคุณค่ มีความสำคัญ และก่อประโยชน์อย่างยิ่ง ผลักดันให้รัฐบาล โดยหน่วยงานทุกกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง ได้นำไปจัดการแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ในการจัดเวทีสาธารณะในครั้งนี้ ยังมีผู้แทนทุกกระทรวง ทบวง กรม ได้ร่วมตอบข้อซักถามที่ประชาชนต้องการทราบข้อมูล ความคืบหน้า รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆที่ผู้ข้าร่วมเสวนาได้ให้ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขข้อขัดข้องในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความเห็นของประชาชนก่อนหน้านี้ รัฐบาล และ คสช.ได้ดำเนินการแล้วกว่าร้อยละ 60 และมีบางส่วนกำลังดำเนินการอยู่ ดังนั้นการจัดเวทีสาธารณะในครั้งนี้ ยังช่วยตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนที่ยังอาจไม่แล้วเสร็จ และได้นำข้อมูลไปส่งต่อให้กับรัฐบาลต่อไปอีกด้วอขอบคุณทุกเสียงของประชาชน ทั้งนี้ประชาชนท่านใดมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่างๆ เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความสามัคคีปรองดองและการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ สามารถประสานได้ทั้งทาง กอ.รมน.จังหวัด หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง และสามารถติดตามความคืบหน้า การดำเนินการของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดอง (ป.ย.ป.)ได้ที่Page Facebook เพจเฟสบุ๊ค ปรองดองเป็นของประชาชน https://www.facebook.com/prongdongTH/?ref=page_internal Page Facebook เพจเฟสบุ๊ค คสช.กองกำลังรักษาความสงบเรียบ

การจัดเวทีสาธารณะฯ ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ วันพุธที่ 19 ก.ค. เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองบัญชาการช่วยรบ ที่ 3 (บชร.3) จังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ภาคใต้ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ค. เวลา 13.00-16.00 น. ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 (บก.ทภ.4) จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทีมข่าวภูมิภาค

20045342_1388977504530901_491193276140196670_o

20045270_1388977671197551_247398143926167714_o

20117113_1388977641197554_6752387759353690344_o

20046649_1362505510514106_201351836861700806_n