การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รุกคืบ เปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่นครราชสีมา หนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศตามนโยบายรัฐบาล

กรกฎาคม 20, 2017 7:53 am โดย opwnews
0
490

6

วันนี้ (20 ก.ค.60) เวลา 09.09น. นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ประธานกรรมการบริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานในพิธีเปิดโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า ตามนโยบายภาครัฐ Thailand 4.0 และ e-Government ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ก้าวสู่ยุค PEA 4.0 พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พันเอก วรพรต แก้ววิจิตร เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 21 และผู้บริหารกฟภ.เข้าร่วมในพิธี
นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี  ประธานกรรมการบริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศึกษาวิจัยและจัดทำระบบโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าจำนวน 11 สถานีในเส้นทางหลักสู่เมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ประกอบด้วย สายภาคเหนือ (กรุงเทพฯ – พระนครศรีอยุธยา) จำนวน 2สถานี  สายภาคใต้ (กรุงเทพฯ – หัวหิน) จำนวน 3สถานี สายภาคตะวันออก (กรุงเทพฯ – พัทยา) จำนวน 2 สถานี สายภาคตะวันตก (กรุงเทพฯ – นครปฐม) จำนวน 1 สถานี สายตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ – โคราช) จำนวน 2 สถานี สำนักงานใหญ่ กฟภ.  จำนวน 1 สถานี   ที่ผ่านมาได้เปิดโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างเป็นทางการไปแล้วที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เครื่องอัดประจุไฟฟ้าเป็นแบบ Multi-Standard (CHAdeMO, CCS Combo2, AC Type2) ตามมาตรฐานนานาชาติ รองรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ติดตั้งหัวจ่ายกระแสไฟฟ้าตามมาตรฐานยุโรปและญี่ปุ่น การอัดประจุไฟฟ้า (Quick Charge) ใช้เวลาประมาณ 20 นาที สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง วิ่งได้ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร
นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดให้ใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้าทุกวัน ระหว่างเวลา 06.00 – 20.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจนถึงสิ้นปี 2560 และมีแผนจัดทำระบบโครงข่ายแบบออนไลน์ที่เชื่อมโยงทุกสถานีบริการ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่าน Application บน Smartphone ทำให้ทราบตำแหน่งของสถานที่ว่างและอยู่ใกล้ที่สุด สัมพันธ์กับพลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่ในรถ สามารถจองคิวสถานีอัดประจุไฟฟ้าล่วงหน้า ทราบสถานะการใช้พลังงาน รูปแบบการอัดประจุไฟฟ้า การชำระเงินค่าบริการและการแจ้งเตือนปัญหาการใช้งาน เป็นการพัฒนากระบวนการทำงานที่รองรับยุคดิจิทัล ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พิสิษฐ์  เขื่อนเพ็ชรต์ / ศูนย์ข่าวนครราชสีมา

5 2 9 7 3 1
--!>