ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธีอันเชิญผ้าไตรพระราชทาน ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์

กรกฎาคม 20, 2017 4:01 am โดย opwnews
0
244

ปทุมธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธีอันเชิญผ้าไตรพระราชทาน ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชอุปถัมถ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามกุฎราชกุมาร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

received_1932284447019283

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เมื่อเวลา 12.00 น.นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติร่วมพิธีอันเชิญผ้าไตรพระราชทาน พร้อมด้วยนางสาวฐิต์ณัฐ สมบัตศิริ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีพร้อมเจ้าหน้าที่ฯ เนื่องด้วย กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร ทั้ง 15 โรงเรียน จัดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมารกำหนดจัดพิธีบรรพชาระหว่างวันที่ 23 – 28 กรกฎาคม 2560 และกองกิจกรรมในพระ องค์ 904 สำนักงานราชเลขาธิการในพระองค์ฯพระที่นั่งอำพรสถานนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองพระบาทพระราชทานผ้าไตรเพื่อถวายแด่พระอุปัชฌาย์ทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการดังกล่าวไว้ในพระราชอุปถัมและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลตรีวรกานต์ พันธุมาตย์ ผู้เชิญผ้าไตรพระราชทานมายัง โรงเรียนทีมังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมศึกษาวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมารโดยมีนักเรียน เข้ารับผ้าไตรพระราชทานเป็นจำนวนมาก
สหรัฐ แก้วตา ปทุมธานีรายงาน

received_1932284607019267received_1932284563685938received_1932284477019280received_1932284560352605