ภาคีเครือข่ายอาหารปลอดภัยร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้รณรงค์กับผู้บริโภคโดยหวังที่จะปรับเปลี่ยนพฎติกรรมผู้บริโภค ให้เลือกทาน อย่างปลอดภัย และห่วงใยสุขภาพมากขึ้น

กรกฎาคม 21, 2017 4:17 am โดย opwnews
0
298

20251205_869913696499429_1371413793_o

ภาคีเครือข่ายอาหารปลอดภัยร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้รณรงค์กับผู้บริโภคโดยหวังที่จะปรับเปลี่ยนพฎติกรรมผู้บริโภค ให้เลือกทาน อย่างปลอดภัย และห่วงใยสุขภาพมากขึ้น
ภาคีเครือข่ายอาหารปลอดภัยร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้รณรงค์กับผู้บริโภคโดยหวังที่จะปรับเปลี่ยนพฎติกรรมผู้บริโภค ให้เลือกทาน อย่างปลอดภัย และห่วงใยสุขภาพมากขึ้น ในหลายๆด้านและในระยะยาว เพื่อหลีกเลี่ยงโรคร้ายฯ ที่มีต้นเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีหรือสารพิษต่างๆซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
20257736_869913726499426_2067762742_o
เมื่อวันที่ 20กรกฎาคม2560 นางพิมพ์ปวีณ์ ทองประสงค์ ประธานภาคีเครือข่ายอาหารเพื่อสุขภาพจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย ประธานภาคีเครือข่ายอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดน่าน จังหวัดลำพูน โดย การนำของ คุณณัจยา แก้วนุ้ย ผู้จัดการโครงการอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ โดยมีประธานในพิธีเปิดคือ ท่านนายอำเภอแม่สาย และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน อาทิ นายธนวรรธน์ อยู่เกตุ ประธานชมรมร้านอาหารจังหวัดปทุมธานี และแขกผู้มาร่วมงานจำนวนมาก ในงานมีการเปิดบูทอาหารปลอดภัย จำนวน 59 ร้านค้า มีการประกวดร้านค้า ที่มีการจัดแต่ง และ สะอาด ไม่รบกวนสิ่งแวดล้อม และมีการแสดงรำประเพณีชนเผ่า ในงานด้วยเพื่อกระตุกต่อมทางเลือกของผู้บริโภค โดยมีการรวมตัวของกลุ่มคนในแวดวงอาหารปลอดภัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)โดยหวังที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคในเมืองฯ ให้เลือกทาน อย่างปลอดภัย และห่วงใยสุขภาพมากขึ้น ในหลายๆด้านและในระยะยาว เพื่อหลีกเลี่ยงโรคร้ายฯ ที่มีต้นเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีหรือสารพิษต่างๆซึ่งเราทุกคนควรใส่ใจเลือก “กิน” อาหารที่ดี ปลอดสารพิษ ปรุงอย่างตั้งใจ ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม ที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับตัวเรา เพื่อสร้าง “สุขภาพชีวิต” ที่ดีเท่าที่จะทำได้ ทำให้ชีวิตเรายืนยาวขึ้น
ท้ายนี้ทางผู้จัดงานฯ ขอเชิญชวนผู้บริโภคและทุกภาคส่วน ร่วมกันจุดกระแสการบริโภค ให้กลายเป็นเทรนด์ที่ คนรุ่นใหม่ หันมาใส่ใจร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนโลกใบนี้ของเราทุกคนให้หมุนไปสู่วิถี เรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัยและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสีเขียวให้แข็งแรงและยั่งยืนเพื่อเราทุกคน ทางผู้จัดงานฯ และผู้สนับสนุนได้จัดให้มีการจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายอาหารปลอดภัยด้วย
20226482_869919763165489_1411013761_o

20226699_869919866498812_190309600_o

20227669_869919806498818_908684056_o