อบต.บึงบาดำเนินการจัดเก็บขยะในพื้นที่ซึ่งเพิ่มจำนวนขึ้นมาอย่างรวดเร็ว

กรกฎาคม 22, 2017 3:20 am โดย opwnews
0
290

ปทุมธานี
อบต.บึงบาดำเนินการจัดเก็บขยะในพื้นที่ซึ่งเพิ่มจำนวนขึ้นมาอย่างรวดเร็ว1500694195419
นายผลวิทย์ จันทร์ไพศรีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานีโดยได้รับการมอบหมายจากนายวิสานท์ แสวงหานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบาดูแลด้านสาธารณสุขในการจัดเก็บขยะพร้อมกล่าวเปิดเผยว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของตำบลบาส่งผลกระทบต่อปัญหากการกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลบึงบาโดยมีจำนวนขยะนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากมายทั้งนี้ปัญหาขยะขยะมูลฝอยเป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อมและทวีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากมีประชากรในเขตตำบลบึงบาเพิ่มมากขึ้นทำให้ปัญหาขยะเพิ่มขึ้นตามมาในขณะที่การจัดเก็บขยะของทางองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบาเป็นไปด้วยความยากลำบาก
นายผลวิทย์ ฯ ยังกล่าวเสริมต่ออีกว่าเนื่องด้วยบุคคลที่ขายของอยู่ตามตลาดนัดอาศัยอยู่นอกเขตตำบลบึงบาได้นำขยะมาทิ้งในที่ใส่ขยะที่สร้างไว้ริมทางสร้างความเดือดร้อนให้กับทางชุมชนเป็นอย่างมากหลังจากดำเนินการเก็บขยะแล้วก็จะนำไปทิ้งยังบ่อขยะตำบลคลองสามพร้อมทั้งจัดอบรมและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนและได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาขยะพร้อมเรียนรู้ร่วมกัน มีส่วนร่วมในการวางแผน แก้ไขปัญหาขยะและไม่ให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ตำบลบึงบาและร่วมกันลดปริมาณขยะคัดแยกขยะก่อนทิ้งซึ่งถือว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ประชาชนสามารถมีส่วนในการลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

15006942017351500694198305