รองปลัดกระทรวงคมนาคมประชุมหารือปัญหาการก่อสร้างรถไฟรางคู่ช่วงผ่านเมืองโคราชร่วมกับผู้ว่าฯและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรกฎาคม 25, 2017 9:23 am โดย opwnews
0
427

001

วันนี้ (25 ก.ค.60) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางหลวง) ประชุมร่วมกับที่ปรึกษากระทรวงคมนาคม ,ตัวแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) ,นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ,นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ,อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา ขนส่งจังหวัดนครราชสีมาและผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อร่วมกันพิจารณาการก่อสร้างรถไฟรางคู่ ช่วงมาบกะเบา-จิระ โดยภายหลังการประชุมดังกล่าว รองปลัดกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยออกแบบและคำนวนค่าใช้จ่ายในการยกระดับทางรถไฟ ช่วงสถานีรถไฟภูเขาลาดถึงสถานีรถไฟจิระ เพื่อเป็นข้อมูลการประชุมในครั้งต่อไป

008 002 007 006 005
--!>