ตำรวจทางหลวงอีสานใต้ ยุค 4.0 กับการพัฒนาที่จะก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง

กรกฎาคม 26, 2017 11:34 am โดย opwnews
0
2126

S__25624596

กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็น 1 ใน 8 กองกำกับการที่ดูแลพื้นที่ 9 จังหวัดอีสานใต้และเหนือบางส่วน มีภารกิจที่เหมือนกัน อาทิ การถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ พระราชอาคันตุกะและบุคคลสำคัญ ,ตรวจตราความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ,สืบสวนสอบสวนและปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาและจราจร ,ตรวจตราดูแลทรัพย์สินของทางราชการ และควบคุมดูแลการใช้ทางหลวงและทางพิเศษให้เป็นไปตามกฎหมาย,ควบคุม กำกับ ดูแล จัดการจราจรและควบคุมมลภาวะให้เป็นไปตามกฎหมาย ,บริการประชาชนผู้ใช้ทางให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในเขตทางหลวงที่อยู่ในอำนาจรับผิดชอบ ,ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรแก่ประชาชนโดยทั่วไป และงานอำนวยการของหน่วยรวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมีพ.ต.อ. จตุพล เร่งถนอมทรัพย์  เป็นผู้กำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง

S__25624585 S__25624589 S__25624588

สำหรับประวัติและผลงานของพ.ต.อ. จตุพล เร่งถนอมทรัพย์  เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 53 บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2543 ในตำแหน่ง รองสารวัตร ประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จากนั้นดำรงตำแหน่งในสายงานด้านการสอบสวน งานป้องกันปราบปรามในพื้นที่ตำรวจนครบาล, กองบังคับการตำรวจปฏิบัติการพิเศษ ,กองบังคับการปราบปราม กระทั่งปี 2552 ดำรงตำแหน่งสารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 6 (แพร่) ,สารวัตร กลุ่มงานถวายความปลอดภัย ,สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 5 (สุราษฎร์ธานี) ตามลำดับ, ปี 2555ดำรงตำแหน่ง รองผู้กำกับการ กลุ่มงานถวายความปลอดภัย ,ปี 2557รองผู้กำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง และดำรงตำแหน่งผู้กำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 มีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาจำนวนมากล่าสุดได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2559 อีกด้วย

S__25624597 S__25624592 S__25624595

พ.ต.อ.จตุพล เร่งถนอมทรัพย์ ผู้กำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง เปิดเผยว่า ขณะที่การพัฒนาประเทศไทย ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตำรวจ กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ต้องเรียนรู้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดนวัตกรรมในการทำงาน มีมาตรฐานการบริการ(High Value Service) เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ  การบริหารจราจรในเทศกาล เราใช้ google map ควบคู่ไปกับการดูกล้องจราจร cctv จากส่วนกลาง และบริหารสั่งการโดยดูมวลรถจากพื้นที่ข้างเคียง แล้วประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่าน เพจต่างๆ  การกวดขันวินัยจราจร นอกจากคดีจราจรแล้ว เราใช้เครื่องมือเพื่อค้นหาหมายจับคดีอาญา ไปด้วย  สำหรับการจัดการอุบัติเหตุ มีการนำข้อมูลลงแผนที่ google map เพื่อประสานงานการแก้ไขกับส่วนเกี่ยวข้อง  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่มีวันใด ที่ตำรวจในสังกัดกองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ไม่มีผลการจับกุมคดีอาญา

ภารกิจที่รับผิดชอบของกองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง คือ  การถวายความปลอดภัย ,การให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์และวันหยุดยาวต่างๆ อีกหลายครั้ง ,การลดและการป้องกันอุบัติเหตุ ด้วยการจับกุม 10 ข้อหาหลัก ,การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ทั้งการจับกุมยาเสพติด ,อาวุธปืน/เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ,  หมายจับคดีค้างเก่า ,จับกุมบุคคลต่างด้าว  และจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ในด้านการบริหารการพัฒนา มีการดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ โครงการกล้องจราจรอัจฉริยะ,โครงการเปลี่ยนหลอดไฟท้าย ช่วยชีวิต ,โครงการจุดพักนักปั่น ,โครงการพาน้องข้ามถนน ,โครงการเพิ่มประสิทธิภาพยุทธวิธีตำรวจ ,โครงการเพื่อนร่วมทางน้ำมันแทนน้ำใจ ,โครงการพัฒนาหน่วยบริการฯ ดีเด่น ,โครงการครู 5 นาที หน้าเสาธง ,โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานสืบสวน ปราบปราม และโครงการอบรมอาสาสมัครตำรวจทางหลวง  นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงสถานที่ทำงาน และ­­­­­ซ่อมแซมรถวิทยุตรวจการณ์ทุกคันให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา

S__25624618 S__25624617 S__25624616 S__25624615 S__7897206

ผู้กำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง กล่าวถึง โครงการเปลี่ยนหลอดไฟท้าย ช่วยชีวิต  ว่า  “ตามนโยบายของ พล.ต.ต.สมชาย เกาสำราญ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง ที่ให้ตำรวจทางหลวงในพื้นที่หามาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งนอกจากการบังคับใช้กฎหมายแล้ว ยังมีการประชาสัมพันธ์ถึงการป้องกันอุบัติเหตุบนถนน ด้วยการจัดทำโครงการเปลี่ยนไฟท้ายรถจักรยานยนต์ฟรี ช่วยชีวิตประชาชน เนื่องจากสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดกับรถจักยานยนต์ในพื้นที่ภาคอีสานเวลากลางคืนส่วนใหญ่ คือรถจักรยานยนต์ถูกชนท้ายเพราะไม่มีไฟท้ายรถ  ดังนั้นโครงการนี้นอกจากจะเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุแล้วยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ ยกระดับการให้บริการประชาชนของตำรวจทางหลวงอีกด้วย  โดยตำรวจทางหลวงบุรีรัมย์ เป็นหน่วยนำร่องโครงการดังกล่าวตั้งแต่ต้นปี 2560 ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี และได้มีการขยายโครงการไปอีก 8 จังหวัดที่เหลือในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี มุกดาหาร ยโสธร และ อำนาจเจริญ

เมื่อรถวิทยุตรวจการณ์ที่ออกตรวจในพื้นที่ หากพบรถจักรยานยนต์ที่ไม่มีไฟท้ายก็จะทำการเปลี่ยนหลอดไฟท้ายให้ประชาชนทันที หรือประชาชนที่หลอดไฟท้ายรถจักรยานยนต์ขาดก็สามารถนำรถมาที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงในพื้นที่ 9 จังหวัดที่อยู่ใกล้บ้านเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเปลี่ยนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  เราไม่ได้ต้องการเป็นที่หนึ่ง แต่เราจะร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ”  พ.ต.อ.จตุพล กล่าวทิ้งท้าย

 

พิสิษฐ์ เขื่อนเพ็ชรต์ / ทีมข่าวภูมิภาค