ปทุมธานี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด”โครงการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ชาวตำบลกระแชง ร่วมกันทำความดี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชงอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี

กรกฎาคม 27, 2017 7:27 am โดย opwnews
0
256

192627

ปทุมธานี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด”โครงการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ชาวตำบลกระแชง ร่วมกันทำความดี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชงอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เมื่อเวลา 09.00 น,นายจรัญ ศิลาแยง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด”โครงการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ชาวตำบลกระแชง ร่วมกันทำความดี โดยมี เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง สมาชิก ฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ จากนั้นท่านจรัญ ศิลาแยงได้กล่าวขอบคุณ ชาวตำบลกระแชงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่วันนี้ได้มาทำความดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 65 พรรษา ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร์เทพวรางกูล เราจะทำความดีก็คือทำความสะอาด พื้นที่เขตรับผิดชอบ แต่ละเขตที่ได้รับมอบหมายไปแล้ว ก็คือวันนี้จะมีการ ตัดหญ้า ตัดกิ่งวัชพืชที่ขึ้นตามเสาไฟฟ้า และจะทำความสะอาดถนน ให้เป็นที่เรียบร้อยในเขตพื้นที่ของตำบลกระแชง กระผมจึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ จากนั้นผู้สื่อข่าวได้สอบถามชาวบ้านที่เข้ามาร่วม ในการทำความดีในครั้งนี้ว่า วันนี้ได้มาทำความดีและจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวาระพระชนม์พรรษา 65 พรรษา ของชาวไทย จึงได้มาร่วมทำความดี ทำความสะอาดพื้นผิวถนน ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า ที่สาธารณะ ให้ชาวบ้านได้สัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัย และจะทำความดีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับ
สหรัฐ แก้วตา  ปทุมธานี รายงาน

192625

192631

192624

192626