ปทุมธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

กรกฎาคม 28, 2017 5:42 am โดย opwnews
0
246

193969

ปทุมธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เมื่อเวลา 11.00 น. ภายใต้โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล ณ วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมีพระเดชพระคุณพระมงคลวโรปการ เจ้าอาวาสวัดชินวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เเละ นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ประธานฝ่ายฆราวาส การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย เด็ก เยาวชน คนพิการ ทุพพลภาพ จำนวน 150 คน จากหลายภาคส่วน เช่น เครือข่าย กศน. สภาวัฒนธรรมตำบลบางขะเเยง สถานศึกษา กำนันผู้ใหญ่บ้าน กิจกรรมประกอบด้วย ฟังธรรมเทศนา สวดมนต์ เเละการบรรยายเรื่องหลักธรรมทางศาสนา การจัดกิจกรรมจะทำให้เด็กเเละเยาวชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และร่วมสร้างสังคมไทยให้เป็น “สังคมคุณธรรม” ที่มีคุณภาพต่อไป
สหรัฐ แก้วตา ปทุมธานรายงาน

193970 193973 193972 193974