ปทุมธานี พ่อเมืองเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยประทาน ที่วัดชินวราราม ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

กรกฎาคม 30, 2017 6:05 am โดย opwnews
0
273

196320

ปทุมธานี พ่อเมืองเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยประทาน ที่วัดชินวราราม ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 30 ก.ค.60 นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา นายอำเภอเมือง นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และ พระมงคลวโรปการ เจ้าอาวาสวัดชินวราราม ร่วมเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยทรกิติคุณ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ที่วัดชินวรารามวรวิหาร ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยทรกิติคุณ ของวัดชินวราราม จัดให้มีการแข่งขันเรือยาวออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท 30 ฝีพาย ประกอบด้วย เรือเทพจุฬารักษ์ เรือชาละวันสิงห์ลีโอ3 เรือเทพขุนนนท์ เรือเทพสิงหนคร เรือคนสวยเมืองเพชร เรืออินทนัฐ เรือกระทิงแดงเพชรนาวา เรือดอกประดู่ เรือเทพนวรัตน์ เรือาสาวน้อยนารี เรือเทพสุวรรณ เรือธิดาจักรนารายณ์ เรือพรหลวงพ่อโต และประเภท 40 ฝีพาย ประกอบด้วย เรือเจ้าแม่แระดู่เงิน เรือเทพปทุม เรือชาละวันสิงห์ลีโอ2 เรือแม่โขงเอกนาวา เรือกระทิงแดงเพชรนาวา เรืออินทนัฐ เรือสิงห์ปทุม เรือศุภชัยป.นำโชค โดยวัดชินวรารามวรวิหาร มีท่านเจ้าคุณพระมงคลวโรปราการ (หลวงพ่อชำนาญ) เจ้าอาวาส ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีการแข่งขันเรือยาว ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของชาวปทุมธานี ที่มีความผูกพันสายน้ำ โดยเฉพาะวิถีชีวิตกับแม่น้ำเจ้าพระยา อันเป็นแหล่งน้ำสายสำคัญและเปรียบเสมือน เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมาแต่โบราญถึงปัจจุบันและเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานประเพณีท้องถิ่นที่กำลังจะสูญหายให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
ด้านนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การแข่งขันเรือเป็นกีฬาพื้นบ้านที่นิยมเล่นสืบทอดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน การเล่นเรือของชาวบ้านในภาคกลางจะเล่นกันในเทศกาลทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ซึ่งจะอยู่ในช่วงฤดูน้ำมาก ชาวบ้านที่อยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำจะใช้เรือเป็นพาหนะไปทำบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่าที่วัด เมื่อเสร็จพิธีทางศาสนาแล้วจะเล่นแข่งเรือกันเพื่อเอาบุญเพิ่ม บางท้องที่จัดให้มีการแข่งเรือในงานบุญไหว้พระประจำปี บางแห่งจัดแข่งเรือเพื่อบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือ ถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย สืบสานความเป็นไทยให้คงอยู่คู่วิถีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย สืบสานความเป็นไทยให้คงอยู่คู่วิถีชีวิตชาวปทุมธานีที่อาศัยอยู่ริมน้ำ สร้างจิตสำนึกในคุณค่า และความงดงามของสายน้ำ อีกทั้งเป็นการร่วมฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี
สหรัฐ แก้วตา ปทุมธานีรายงาน

196322 196324 196127 196124 196328 196329