ปทุมธานี วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี “เปิดการ จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ วัดบึงบาประภาสะวัต ตำบลบึงบาอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานี

กรกฎาคม 31, 2017 11:46 am โดย opwnews
0
266

198246

ปทุมธานี วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี “เปิดการ จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ วัดบึงบาประภาสะวัต ตำบลบึงบาอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานี วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เมื่อเวลา 13.00 น.นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี”เปิดการจัดกิจกรรม ปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแนวประ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมี พระครูเมตตาวิหารคุณ เจ้าอาวาสวัดบึงบาประภาสะวัต พระครูสุจิตรัตนากร เจ้าคณะอำเภอหนองเสือ พระมหาเถระทุกรูป ประธานวัฒนธรรมอำเภอหนองเสือ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และ ประชาชน ให้การต้อนรับ จากนั้นนางประไพ จิตบรรเทา ประธานสภา วัฒนธรรมอำเภอหนองเสือ ได้กล่าวรายงาน และวัตถุการจัดงานในครั้งนี้ ว่า ในนามของคณะกรรมการดำเนินการ จัดกิจกรรม ปฏิบัติธรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพวรางกูร เนื่องในเฉลิมโอกาส พระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคมในวันนี้ทางสภาวัฒนธรรมหนองเสือร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีคณะสงฆ์ในเขตอำเภอหนองเสือ และชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวัดบึงบาประภาสะวัต ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญจิตภาวนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร เทพวรางกูร โดยมีประชาชนในเขตเครือข่ายชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 10 วัดของอำเภอหนองเสือเข้าร่วมปฏิบัติธรรมรักษาศีลจำนวน 160 คน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เพื่อทำความดีบำเพ็ญบารมีถวายเป็นพระพุทธบูชาและ เปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุคนพิการทุพพลภาพและด้อยโอกาสได้ปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญภาวนาเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมและจากท่านประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหนองเสือได้กล่าวรายงานเสร็จ จากนั้นท่านประธานในพิธีได้เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูรและได้กล่าวราชสดุดีถวายพระพรชัยเป็นอันเสร็จสื้นพิธีการ จากนั้นที่ผู้สื่อข่าวได้สอบถาม ประชาชนที่เข้ามาร่วมในงานในวันนี้ได้กล่าวว่าวันนี้เป็นวันดีจึงมาร่วมปฏิบัติธรรมภาวนากิจให้กับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและจะขอทำความดีอย่างนี้ตลอดไป
สหรัฐ แก้วตา ปทุมธานีรานงาน

198254 198251 198248 198247