รมช.ศธ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปทุมวิไล พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา” เน้นเดินตามรอยพระยุคลบาท เพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติอย่างยั่งยืน

สิงหาคม 4, 2017 8:37 am โดย opwnews
0
236

IMG_1071

รมช.ศธ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปทุมวิไล พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา” เน้นเดินตามรอยพระยุคลบาท เพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติอย่างยั่งยืน
วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เมื่อเวลา 13.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเยียนและพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ โรงเรียนปทุมวิไล พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา” ณ โรงเรียนปทุมวิไล อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการ ได้เน้นให้ผู้บริหาร และผู้เข้ารับฟังการบรรยาย ได้น้อมนำแนวทางการพัฒนาการศึกษา ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่เรียกว่า “ศาสตร์พระราชา” ไปปฏิบัติตาม และเดินตามรอยพระยุคลบาท เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาของชาติ ให้มีความทันสมัย มีคุณภาพอย่างยั่งยืน ต่อไป

IMG_1118 IMG_1072 IMG_1079