สหกรณ์ปทุมธานีช่วยชาวสวนลำไยจากภาคเหนือ “จากแหล่งผลิต สู่ปลายทางด้วยคุณภาพ และราคาที่ยุติธรรม”

สิงหาคม 11, 2017 4:18 am โดย opwnews
0
624

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับขนวนการสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานีช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ปลูกลำไยในภาคเหนือ กระจายลำไยจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคปลายทาง หวังช่วยยกราคาและให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และราคาที่ยุติธรรม

2489

นายก่อเกียรติ  สวนศิริ  สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี  ร่วมกับขบวนการสหกรณ์รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดปทุมธานี ร่วมกันในการกระจายลำไยจากแหล่งผลิตในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา ลำปาง และแพร่ เนื่องจากในระหว่างช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ถึงสิงหาคม 2560นี้ มีผลผลิตลำไยออกสู่ตลาดพร้อมๆ ราว 600,000 ตัน ก่อให้เกิดการกระจุกตัว ส่งผลให้ผลผลิตล้นตลาดก่อให้เกิดปัญหาราคาตกต่ำ เกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากได้รับรายได้จากการจำหน่ายลำไยไม่คุ้มกับต้นที่ลงไป  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี จึงเป็นตัวกลางในการกระจายลำไยสู่ผู้บริโภค และประชาชนทั่วๆไปให้ได้บริโภคลำไยที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม โดยลำไยที่กระจายเป็นลำไยเกรด AAA คุณภาพดีราคากิโลกรัมละ 30.- บาท บรรจุในลังๆละ10กิโลกรัม (ลังละ 300.- บาท)   โดยในเบื้องต้นขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี ได้สั่งลำไยจากสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด จ.ลำพูน ซึ่งรวบรวบจากสมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรในจังหวัดลำพูนจำนวน 5 ตัน  เพื่อนำมากระจายสู่ผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถสั่งซื้อลำไยได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี โทร/แฟกซ์ 0 2529 1245 , 0 2529 4993-4  และยังมีจำหน่ายที่สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ด้วย   ซึ่งเป็นไปตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการสนับสนุนกิจการ ของสหกรณ์  การเชื่อมโยงธุรกิจ  ความร่วมมือระหว่างกันของสหกรณ์ รวมถึงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า/ผลิตผลทางการเกษตรให้แก่ขบวนการสหกรณ์อีกทางหนึ่ง เป็นไปตามอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์

2490 Capture1 2479