ปทุมธานี นายอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 85 พรรษา 12 สิงหา พุทธศักราช 2560 ณ วัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

สิงหาคม 12, 2017 5:40 am โดย opwnews
0
244

 

212735

ปทุมธานี นายอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 85 พรรษา 12 สิงหา พุทธศักราช 2560 ณ วัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เมื่อเวลา 09.00 น.นายไพรัตน์ ลิ่มสกุลนายอำเภอสามโคกให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคมพุทธศักราช 2560 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล พ่อค้าประชาชนให้การต้อนรับ จากนั้นประธานในพิธี ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียน พรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9และ ท่านประธานได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรัชกาลที่ 9 ในสมุดลงนามถวายพระพรชัยต่อด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในสมุดลงนามชัยมงคลเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี จากนั้นได้สอบถามนายจรัญ ศิลาแยง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชงที่มาร่วมในพิธีลงนามในวันนี้ท่านใดให้ละเอียดว่า วันนี้เป็นวันดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมงาน ในพิธีมงคลนี้ กระผมพร้อมด้วยทีมงานจะขอทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อไป
สหรัฐ แก้วตา ปทุมธานีรายงาน

212739 212738

212644