นายกรัฐมนตรีเผยลงพื้นที่โคราชเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ลดความเหลื่อมล้ำพร้อมเร่งแก้ปัญหาต่างๆให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

สิงหาคม 22, 2017 12:36 pm โดย opwnews
0
417

20953828_1421311174630867_2548070329246299010_n
วันนี้ (22ส.ค.60)พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ว่า การเดินทางมาในครั้งนี้ ไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด รู้สึกดีที่ได้พบกับประชาชนไม่เฉพาะคนอีสาน แต่เป็นความรู้สึกที่ดีต่อคนทั้งประเทศ เพราะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนทั้งประเทศ โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 20 จังหวัด เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์ถึงศักยภาพ ที่มีอยู่ และมีการนำฟังชั่นของแต่ละกระทรวงมาบูรณาการและข้ามกระทรวง เพื่อให้เกิดมูลค่า ลดความเหลื่อมล้ำ รัฐบาลให้ความสำคัญกับโครงการประชารัฐที่ต้องเร่งรัดทำงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ โดยความร่วมมือกันทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มองอนาคตร่วมกันให้ได้ ถ้ามองแต่วันนี้ปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นแน่นอน จึงต้องวิเคราะห์ถึง ศักยภาพ โอกาส วิกฤติ ซึ่งมี คู่กัน สำหรับพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม มีการจัดสรรที่ดินและมอบที่ดินเอกสารสิทธิที่ทำกินให้นับแสนไร่ จัดทำเศรษฐกิจที่เป็นคลัสเตอร์ ส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้านการเกษตร สินค้าผ้าไหม ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชื่อมโยงกันทั้งระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และประเทศเพื่อนบ้าน ให้สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ทั้งปี รัฐบาลต้องทำให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก
ในส่วนของการบริหารจัดการน้ำ รัฐบาลได้มีแผนการบริหารจัดการน้ำ มีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและทำแผน ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 และมีการปรับแผนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อความสมบูรณ์ ไม่มีปัญหาน้ำท่วม ฝนแล้ง ซึ่งจะต้องใช้เวลาดำเนินการในช่วงระยะเวลา 20 ปี ต้องปรับโครงสร้างให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาด ทั้งอุปโภคบริโภค และมีน้ำใช้เพียงพอในการทำการเกษตร เราทำชลประทานได้ไม่เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ จึงต้องวิเคราะห์ วางแผนการทำการเกษตรที่เหมาะสม ส่วนปัญหาน้ำท่วม รัฐบาลได้เร่งแก้ปัญหาด้วยการจัดการอย่างเป็นระบบโดยเร็ว ซึ่งต้องทำต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนตามแนวแนวพระราชดำริ ปรับการทำการเกษตรให้เหมาะสม ครบวงจร อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสภาพพื้นที่และสภาพดินจะแตกต่างกัน ต้องแก้ปัญหาให้ได้
PNOHT600822001016103_22082017_032908
--!>