รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคนพิการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ที่จังหวัดนครราชสีมา ขณะที่คนพิการโคราชยื่น 4 ข้อเสนอ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สิงหาคม 22, 2017 12:28 pm โดย opwnews
0
409

20993856_1417852344997884_3971132975741946159_n
วันนี้(22ส.ค.60) เวลา 15.00 น.ที่ศูนย์บริการคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางตรวจราชการและให้กำลังคนพิการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ หรือ ครม.สัญจร ที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมมอบเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 30 ราย รายละ 2,000 บาท และมอบรถโยก-รถเข็นแก่คนพิการ จำนวน 10 ราย พร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์ของคนพิการ เช่น การทำหมวกจากใบตาล การทำกระเป๋าจากเส้นพลาสติก การเพาะเห็ดฟาง เป็นต้น
ทั้งนี้ กลุ่มผู้พิการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการยื่นข้อเสนอแนะให้กับรองนายกรัฐมนตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประกอบด้วย 1.การของบประมาณสนับสนุนศูนย์ ไม่ต้องนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเป็นการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 2.ควรให้ อปท.ทุกแห่ง จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และควรบรรจุไว้ในเทศบัญญัติและข้อบัญญัติของ อปท.ทุกแห่ง เพื่อให้คนพิการที่อยู่ในชนบทห่างไกลมีความยากจน มีความยากลำบากในการเดินทาง ทราบข้อมูลข่าวสาร และสามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างทั่งถึงและเป็นธรรม 3.ควรเพิ่มเบี้ยความพิการ จากเดิม 800 บาท เป็น 1,000 บาท และ 4.เพิ่มจำนวนเงินในการปรับปรุงสภาพแลดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จาก 20,000 บาท เป็น 50,000 บาท
21034497_1417856731664112_6271689433377573728_n

20954020_1417856918330760_2836144543263058930_n

20953603_1417854178331034_5650256982028530155_n
--!>