ปทุมธานี นายอำเภอสามโคก ให้เกียรติมาร่วมพิธี เททองหล่อ พระพุทธสิหิงค์และพระธรรมจักร (เนื้อสัมฤทธิ์) โดยมีประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ มณฑบพิธีววัดชัยสิทธาวาส ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

สิงหาคม 27, 2017 6:15 am โดย opwnews
0
266

229544
ปทุมธานี นายอำเภอสามโคก ให้เกียรติมาร่วมพิธี เททองหล่อ พระพุทธสิหิงค์และพระธรรมจักร (เนื้อสัมฤทธิ์) โดยมีประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ มณฑบพิธีววัดชัยสิทธาวาส ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี วันที่ 26 สิงหาคม 2560 เมื่อเวลา 19.19 น, นายไพรัตน์ ลิ่มสกุล นายอำเภอสามโคก พร้อมด้วย น.ส.ฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายไวพจน์ เอี่ยมสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เข้าร่วมพิธี โดยประธานในพิธี พระเทพสุธีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ประธานดำเนินการฝ่ายสงฆ์ พระครูปลัดยานะ ปณุฑิตเสวี เจ้าอาวาสวัดชัยสิทธาวาส และประธานดำเนินงานฝ่ายฆราวาส คุณศรีประภา ธนาสดใส (เจ๊หงษ์) และ ประธานฝ่ายฆราวาส นายวิเชียร คุณสุจิตรา เรืองเนตร จากนั้นเมื่อเวลา 19.19 น. ประธานในพิธี พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเททองหล่อ พระพุทธสิหิงค์(เนื้อสัมฤทธิ์) หน้าตักกว้าง 66 เซนติเมตรสูง 119 เซนติเมตร ธรรมจักร ขนาด 107 เซนติเมตร (2 วง) ณ มณฑลพิธีวัดชัยสิทธาวาส ตำบลกระแชงอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี โดยมีประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
สหรัฐ แก้วตา ปทุมธานีรายงาน

229545

229546 229551 229550 229548

229547