ปทุมธานี กรมกิจกรรมเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับโรงเรียนบางโพธิ์เหนือ มอบเงินทุนช่วยเหลือด้านการศึกษา เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 68 ทุน ณ โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

สิงหาคม 29, 2017 8:26 am โดย opwnews
0
241

232521

ปทุมธานี กรมกิจกรรมเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับโรงเรียนบางโพธิ์เหนือ มอบเงินทุนช่วยเหลือด้านการศึกษา เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 68 ทุน ณ โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เมื่อเวลา 10.00 น นางวราพร พงษ์ปลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบางโพธิ์เหนือ ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบเงินทุนช่วยเหลือด้านการศึกษา เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีนักเรียนพร้อมด้วยผู้ปกครอง ร่วมรับทุนจำนวน 68 ทุน ทุนละ 1,000 บาทรวม 68,000 บาท จากการสอบถามนางวราพร พงษ์ปลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบางโพธิ์เหนือให้รายละเอียดว่า วันนี้ได้ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบเงินทุนด้านการศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน และยังช่วยเหลือผู้ปกครองทางด้านการเงิน ได้ระดับหนึ่งและก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ ทางกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ที่ได้มอบเงินทุนการศึกษาให้นักเรียนบางโพธิ์เหนือในครั้งนี้ จากนั้นผู้สื่อได้สอบถามนายอวยชัย เพ็งชู ชาวบ้านตำบลบางโพธิ์เหนือ ผู้ปกครองของเด็กที่มาร่วมรับเงินทุน การศึกษาให้รายละเอียดว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทางผู้อำนวยการโรงเรียนบางโพธิ์เหนือและขอขอบพระคุณทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มามอบเงินทุนการศึกษา ให้กับเด็กที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากการที่ได้รับทุน ในครั้งนี้จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด และขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้มอบเงินทุนการศึกษา
สหรัฐ แก้วตา ปทุมธานีรายงาน

232522 232523

232528 232527 232526 232525