ปทุมธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชงให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี” ทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปี 2560 เพื่อสร้างหอพระประธานประจำโรงเรียน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ณ โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

กันยายน 8, 2017 7:23 am โดย opwnews
0
304

243290

ปทุมธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชงให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี” ทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปี 2560 เพื่อสร้างหอพระประธานประจำโรงเรียน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ณ โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี วันที่ 8 กันยายน พ. ศ.2560 เมื่อเวลา 10.00 น.นายไวพจน์ เอี่ยมสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชงให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาประจำปี 2560 เพื่อสร้างหอพระประธานประจำโรงเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยมี นายสมเกียรติ บาลลา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ คณะกรรมการสถาบันการศึกษา ผู้ปกครอง และ นักเรียนให้การต้อนรับ บรรยากาศภายในงาน มีพิธีทางสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ถวายองค์ผ้าป่า การศึกจากนั้นนายสมเกียรติ บาลลา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ครั้งนี้ว่า ด้วยคณะกรรมการสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อร่วมกับผู้ปกครองคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อกำหนดจัดให้มีการทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จึงได้จัด การทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง หอพระประจำโรงเรียน และพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของโรงเรียนวัดจันทน์กะพ้อให้มีการพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ ได้ยอดเงินจำนวน 400,0019.50 บาท (สี่แสนสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์ )และ การทอดผ้าป่าต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไปและจากการสอบถามนายสมคิด คูณสว่าง ผู้ปกครองนักเรียน ที่มาร่วมในการทอดผ้าป่าการศึกษาในครั้งนี้กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อที่ได้จัดทอดผ้าป่าการศึกษาขึ้นเพื่อตั้งการสร้างหอพระ ประธานประจำโรงเรียนและ การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและขอขอบคุณ คณะครูอาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันจัดงานทอดผ้าป่าการศึกษาขึ้นในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาโรงเรียน ให้ดียิ่งขึ้นไป
สหรัฐ แก้วตา ปทุมธานีรายงาน

243567 243524 243523

243520 243419 243414