นายสุรชัย ขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน “งานเดิน-วิ่ง วไลยอลงกรณ์ รัน 2017”

กันยายน 10, 2017 7:48 am โดย opwnews
0
416

245319

วันนี้ ( 10 ก.ย. 60 ) เวลา 05.00 น. ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสุรชัย ขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน “งานเดิน-วิ่ง วไลยอลงกรณ์ รัน 2017” พร้อมด้วย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และ รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 65 พรรษา ภายใต้แนวคิด Run For Harmony ซึ่งเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ศิษย์เก่า ประชาชนทั่วไป และชุมชน โดยมีสถาบันการศึกษาเป็นแกนกลาง อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายการเสริมสร้างสุขภาพของทางรัฐบาลที่รณรงค์ให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเป็นประจำ จังหวัดปทุมธานีมีนโยบายสนับสนุนในเรื่องการรณรงค์ให้ประชาชนได้ออกกำลังกายมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ประธานถ้วยเกียรติยศ สำหรับรางวัลชนะเลิศ โอเวอร์ออล ชาย-หญิง รุ่น 10 กม. และถ้วยเกียรติยศ จากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี สำหรับรางวัลชนะเลิศ โอเวอร์ออล ชาย-หญิง รุ่น 3.5 กม.

245323 245328 245327 245326 245325
--!>