ปทุมธานี “มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม” จำนวน 103 ทุน

กันยายน 12, 2017 9:20 am โดย opwnews
0
232

247597

ปทุมธานี “มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม” จำนวน 103 ทุน  วันที่ 12 กันยายน 2560 เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ ศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตา มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยมี นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธี “มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม” ในจังหวัดปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 103 ทุน
ทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจน และขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ และได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลในปีการศึกษา 2560 สำหรับจังหวัดปทุมธานี ทรงประทานทุน จำนวน 103 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 515,000 บาท
สหรัฐ แก้วตา ข่าว 191 ปทุมธานีรายงาน

247620 247603

248151248144 248141247622248154