รองผู้ว่าฯปทุมธานี เป็นประธานประชุมเตรียมงานรับเสด็จ ที่ วัดชินวราราม อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

กันยายน 12, 2017 9:09 am โดย opwnews
0
250

248044

รองผู้ว่าฯปทุมธานี เป็นประธานประชุมเตรียมงานรับเสด็จ
ที่ วัดชินวราราม อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี วันที่ 16 กันยายน 2560 เมื่อเวลา 10.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พร้อมด้วย พล.อ.ต.เกรียงไกร เสมสวัสดิ์ นายทหารรักษาความปลอดภัย ผู้แทนสมุหราชองค์รักษ์ น.ส.ฐิต์ณัฐ สมบัติ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าทหาร และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมประชุม   โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสร็จไปทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล และทรงหล่อพระพุทธรูปปางนาคปรก ขนาดหน้าตักกว้าง 32 นิ้ว ณ วัดชินวราราม วรวิหาร ตำบาลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 16.19 น.การประชุมครั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สหรัฐ แก้วตา ปทุมธานีรายงาน

248045

S__3932299

S__3932303 S__3932302 S__3932301