ปทุมธานี ศูนย์ปภ.เขต 1 จัดประชุมสัมนาโครงการติดตามผล การบริหารข้อมูลเพื่อ ลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 และแถลงข่าวรายงานการสรุปแผน

กันยายน 13, 2017 10:13 am โดย opwnews
0
236

250021

ปทุมธานี ศูนย์ปภ.เขต 1 จัดประชุมสัมนาโครงการติดตามผล การบริหารข้อมูลเพื่อ ลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 และแถลงข่าวรายงานการสรุปแผน
วันที่ 13 กันยายน 2560 เมื่อเวลา 09.00 น.ที่ เดอะไพน์ รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมนาโครงการติดตามผล การบริหารข้อมูลเพื่อ ลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อาศัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ทั้งการบริหารงานแบบบูรณาการที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม กลไกการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบงานสนับสนุนให้มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะการนำแบบแผนปฎิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่นที่ไปปฎิบัติ ให้เกิดความชัดเจน เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งแถลงข่าวรายงานมติที่ประชุมนำเสนอจุดเสี่ยง จุดอันตราย และจุดจำกัดความเร็วในเขตชุมชน
ซึ่งจุดเสี่ยง/จุดอันตรายมี 2 จุดบนถนนรังสิต – นครนายก ได้แก่
1.จุดกลับรถเทยิ่น คลองหนึ่ง 2.จุดกลับรถโรงพยาบาลบางปะกอก คลองสาม
จุดจำกัดความเร็ว 5 จุด 1.ถนนเรียบคลองสายคลองหลวง – ธัญบุรี
2.ถนนเรียบคลองสี่ ธัญบุรี – ลำลูกกา 3.ถนนเรียบคลองห้า คลองหลวง – หนองเสือ
4.ถนนสาย 307 5.ถนนเสมาฟ้าคราม เพื่อเสนอศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนให้ความเห็นชอบตามแผนต่อไป
สหรัฐ แก้วตา ปทุมธานีรายงาน

250023 250025  250027 250026