ปทุมธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลบางขะแยงเขต 1 และสภาวัฒนธรรมตำบลบางขะแยงจัดโครงการ”ส่งเสริมคุณธรรม สืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย ” ภายใต้โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรจังหวัดปทุมธานี ณ วัดชินวราราม ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

กันยายน 13, 2017 7:03 am โดย opwnews
0
230

249780

ปทุมธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลบางขะแยงเขต 1 และสภาวัฒนธรรมตำบลบางขะแยงจัดโครงการ”ส่งเสริมคุณธรรม สืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย ” ภายใต้โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรจังหวัดปทุมธานี ณ วัดชินวราราม ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี วันที่ 13 กันยายน พ.ศ 2560 เมื่อเวลา 09.00 น. พระมงคลวโรปการ เจ้าอาวาสวัดชินวราราม เจ้าคณะตำบลบางขะแยง ประธานสงฆ์ พร้อมด้วย นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีประธานฝ่ายฆาราวาส สภาวัฒนธรรมตำบลบางขะแยง และนักเรียนจากโรงเรียน เทศบาลตำบลบางขะแยง เข้าร่วมพิธี จากนั้นนางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้กล่าวรายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ว่าตามที่คณะสงฆ์ตำบลบางขะแยงเขต 1 ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี สภาวัฒนธรรมตำบลบางขะแยงโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางขะแยงกำนันผู้ใหญ่บ้านได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม สืบสานวิถีถิ่นวิถีไทยภายใต้โครงการชุมชนคุณธรรมคุณธรรมขับเคลื่อนพลังบวรจังหวัดปทุมธานีระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน พ.ศ 2560 โดยมีนักเรียนประชาชนในเขต วัดเครือข่ายชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 6 วัด ของคณะสงฆ์ตำบลบางขะแยงเขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมสืบสานวิถีถิ่นวิถีไทยจำนวน 300 คนโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเฉลิม พระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ ยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 2.เพื่อทำความดีบำเพ็ญทานบารมีถวายเป็นพุทธบูชาและเปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชนประชาชนตลอดจนประชาชนวัยทำงานได้ปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญภาวนาเรียนรู้หลัก ธรรมทางศาสนาอย่างเสมอภาคและ เท่าเทียม การดำเนินการจัดกิจกรรมฯในครั้งนี้เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากพลัง”บวร” ได้แก่ คณะสงฆ์ตำบลบางขะแยง จำนวน ๖ วัด โรงเรียนวัดชินวราราม โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางขะแยงสภาวัฒนธรรมตำบลบางขะแยงโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระมงคลวโรปการ เจ้าอาวาสวัดชินวราราม เจ้าคณะตำบลบางขะแยงที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ สถานที่ศึกษาในเขตเทศบาลตำบลบางขะแยงที่ได้ทรงนักเรียนเข้าร่วมอบรมทำให้การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมสืบสานวิถีถิ่นวิถีไทยภายใต้โครงการชุมชนคนทำขับเคลื่อนด้วยพลังบวรจังหวัดปทุมธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังจากท่าน วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีได้กล่าวรายงานเสร็จ ท่านได้จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นท่านได้เปิดกรวย ธูปเทียน แพ สักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ต่อด้วยการ กล่าวราชสดุดี  จากนั้นผู้สื่อข่าวได้สอบถามเด็กชายระพีพัฒน์ ลิ่มพระคุณ นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญที่ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการฯให้รายละเอียดว่า วันนี้ได้มาอบรมกับเพื่อนๆในโครงการส่งเสริมคุณธรรม สืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย ได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆกระผม จะได้นำความรู้ที่ได้รับวันนี้ไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆที่ไม่ได้มาบรมได้ทราบและจะไปบอกกล่าวให้กับ ญาติพี่น้องได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมให้มากๆ และอยากจะให้จัดโครงการแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับ
สหรัฐ แก้วตา ปทุมธานีรายงาน

249781 249782

249785 249787 249788 249792 249793