รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานในการชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2560

กันยายน 13, 2017 10:09 am โดย opwnews
0
223

249937รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานในการชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2560 วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2560 พร้อมด้วยนางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายขจรเกียรติ จินดาวรานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

สหรัฐ แก้วตา ปทุมธานีรายงาน

2518385 2518379 2518375 249939 249938