ปทุมธานี วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบางหลางร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลบางหลวง จัดทำโครงการ ส่งเสริมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตท้องถิ่นการ “กวนข้าวกระยาสารท ” ณ วัดบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

กันยายน 28, 2017 7:29 am โดย opwnews
0
695

269224

ปทุมธานี วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบางหลางร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลบางหลวง จัดทำโครงการ ส่งเสริมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตท้องถิ่นการ “กวนข้าวกระยาสารท ” ณ วัดบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

269231 269226
วันที่ 28 กันยายนพ.ศ 2560 เมื่อเวลา 09.00 น นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เปิดโครงการ ส่งเสริมการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตของท้องถิ่น ” การกวนกระยาสารท” โดยมีนางจิตรา วิจิตรกาล ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบางหลวง เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีชาวบ้าน ชาวบ้าน 6 ชุมชน ชุมชนหน้าวัดบางหลวง ชุมชนบ้านคลองบาง หลวงชุมชนบ้านคลองบางโพธิ์ใต้ ชุมชนทรัพย์กานดา ชุมชนบ้านบางเดื่อและชุมชนบ้านฉาง ให้การต้อนรับ

269227 269232

จากนั้นนางสาวจิตรา วิจิตรกาลประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบางเตยได้กล่าวรายละเอียดถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ว่า ในนามของคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตท้องถิ่นการ กวนกระยาสารทของชุมชนในวันนี้ ประเพณีวันสารทไทยถือว่าเป็นประเพณีของภาคกลางที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาที่ยาวนานจะมีการกวนกระยาสารทไปถวายพระที่วัดเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล ไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยก่อนหน้าที่จะนำข้าวกระยาสารทไปถวายที่วัดชาวบ้านจะร่วมกันกวนกระยาสารทร่วมกันเพื่อนำไปตักบาตรและแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านในวันสารทซึ่งเป็นการให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีกวนกระยาสารท”วันสารทไทย”สำหรับประเพณีวันสารทชาวมอญจะเคร่งครัดในวัฒนธรรมประเพณีของตนไม่ต่างกับคนกลุ่มอื่นเมื่อถึงเดือน 10 ขึ้น 15 ค่ำจะทำบุญตักบาตรด้วยน้ำผึ้งถ้าหากไม่ได้จะใช้น้ำตาลทรายขาวแทน ครั้นสิ้นเดือน10 จะเป็นเทศกาลทำบุญสารทชาวมอญจะตระเตรียมข้าวของขึ้นเอวทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ตำข้าวเม่าคั่วข้าวตอก จนกระทั่งกวนกระยาสารทเมื่อถึงวันทำบุญสารทจะตัดเป็นรูปต่างๆสวยงามประดับของถวายพระอย่างงดงามที่เหลือจะนำใส่เรือพานออกไปแจกญาติมิตรและคนคุ้นเคยตามประเพณีและฟื้นฟูส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีกวนกระยาสารทในวันสารทไทยให้เด็ก เยาวชนรุ่นหลัง สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยเอาไว้ให้คงอยู่อย่างยืนยาวนาน

269233 269229

ในการนี้ จึงได้จัดให้มีการสาธิตการกวนกระยาสารท 6 ชุมชนได้แก่ชุมชนหน้าวัดบางหลวง ชุมชนบ้านบางคลองบางหลวง ชุมชนบ้านคลองบางโพธิ์ใต้ ชุมชนทรัพย์กานดา ชุมชนบ้านบางเดื่อและชุมชนบ้านฉาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ในชุมชนได้แก่ แสดงความเอื้อเฟื้อแก่เพื่อนบ้าน เป็นการผูกมิตรไมตรีกันไว้เนื่องจากชาวบ้านจะทำขนมกระยาสารทไว้แจกจ่ายกันตามหมู่บ้านบ้านใกล้เคียงทำให้ได้พบปะกัน เพื่อการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษผู้มีพระคุณและเป็นการแสดงความเคารพแก่ผู้ใหญ่เพื่อ ความเป็นสิริมงคลอันจะบันดาลจะดลบันดาลให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ และเพื่อเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีไทยและการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการกวนกระยาสารทให้อยู่ อย่างยืนยาวและเป็นการบำรุง หรือจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป หลังจากท่านประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบางหลวงได้กล่าวรายงานเสร็จ นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีได้กล่าวพิธีเปิด งาน โครงการส่งเสริมการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตของท้องถิ่น “การกวนกระยาสารท” จากนั้นท่านวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีได้ร่วม กวนกระยาสารทด้วย

269238269235

จากการสอบถาม นางสาวกุลิสรา สุขสว่าง ชาวบ้านชุมชนวัดบางหลวง ที่มาร่วมงาน ในวันนี้ให้รายละเอียดว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี สภาวัฒนธรรมตำบลบางหลวงและ สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบางหลวงที่ได้จัดงานประเพณีอันดีงามการกวนกระยาสารทขึ้นในวันนี้ วันนี้จึงได้พาบุตรสาวมาร่วมพิธีในการกวนกระยาสารทเพื่อจะให้ลูกสาวได้รู้ว่า ประเพณีการอนุรักษ์ประเพณีไทยการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการกวนกระยาสารทเป็นอย่างไร เพื่อจะได้นำความรู้วันนี้ไปบอกญาติพี่น้องให้รู้จัก ประเพณีอันดีงามต่อไป
สหรัฐ แก้วตา ปทุมธานีรายงาน

269234 269236

 
--!>