เปิดตัวพลตำรวจตรี สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีคนใหม่

กันยายน 28, 2017 3:22 am โดย opwnews
0
1992

ปทุมธานี พลตำรวจตรี สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีคนใหม่
1506569485268
ฉบับนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีคนใหม่ ที่ท่านได้นำเอาประวัติและผลงานต่างๆที่ผ่านมา ให้ตำรวจรุ่นหลังได้นำไปศึกษา พลตำรวจตรีสุรพงษ์ ถนอมจิตร ท่านเป็นนายตำรวจอีกท่านหนึ่งที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจต่อพี่น้องประชาชนและนายตำรวจท่านนี้ไม่เคยย่อท้อต่อการทำงาน ไม่ว่าจะอยู่จุดใดของประเทศท่านจะคอยปฏิบัติ หน้าที่ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของตำรวจไทยอย่างแท้จริง ” เปิดโลกข่าว” จึงได้นำเอาความเป็นตำรวจมืออาชีพ ของนายตำรวจท่านนี้มาเผยแพร่ เพื่อสังคมได้รู้ว่า วันนี้ยังมีตำรวจของประชาชนอย่างแท้จริง พลตำรวจตรีสุรพงษ์ทถนอมจิตร ปัจจุบันท่านอายุ 51 ปี สมรสแล้ว ภูมิลำเนาเดิมอยู่จังหวัด ฉะเชิงเทรา ประวัติการศึกษาของท่าน พลตำรวจตรี สุรพงษ์ ถนอมจิตร จบจากโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จบจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์จังหวัดฉะเชิงเทรา จบจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษดิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จบโรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมนายร้อย(ตท.26) จบรัฐศาสนศาสตร์บัณฑิต(นรต.) นักเรียนนายร้อยรุ่น 42 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จบคณะสังคมวิทยามหาบัณฑิต (อาชญาวิทยา)คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.)รุ่นที่ 34 วิทยาลัยการตำรวจ จบหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง พ. ศ. 2560 จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและจบหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 4 วิทยาลัยการตำรวจ ประวัติชีวิตการรับราชการของท่านพลตำรวจตรีสุรพงษ์ ถนอมจิตร เข้ารับราชการครั้งแรกเป็นรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธร อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นนายเวรผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ(สมัยพลตำรวจโทสุนทร ซ้ายขวัญ) เป็นสารวัตรงาน 1 กองกำกับการ 3 กองบังคับการสืบสวนคดีเศรษฐกิจ เป็นนายเวรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(สมัยพลตำรวจเอกสุนทร ซ้ายขวัญ) เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตำบลปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีขึ้นเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี และตำแหน่งสุดท้ายขึ้นเป็นผู้บังคับการตำรวจรถไฟ และในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ท่านจะมาดำรงตำแหน่ง เป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีคนใหม่ และจากผลงานต่างๆที่ผ่านมา พลตำรวจตรีสุรพงษ์ ถนอมจิตร ท่านได้สร้างผลงานมามากมายและสามารถจับกุมคดีใหญ่ๆดังๆได้หลายคดีตามหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อทีวีต่างๆจากผลงานต่างๆที่ผ่านมานายตำรวจท่านนี้ยังได้รับคำชมเชยจากผู้บังคับชาระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพราะท่านมีความตั้งใจในการทำงานและเป็นนายตำรวจมือสะอาดไม่เห็นแก่การติดสินบนกับผู้กระทำความผิดกฎหมายและท่านยังยึดหลักมีความจริงใจในการทำงานมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนที่เดือดร้อนและยังเป็นที่รักของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนและนี่คือประวัติโดยสังเขปของท่านพลตำรวจตรีสุรพงษ์ ถนอมจิตรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีคนใหม่ และ อนาคตของท่าน คงจะเป็นบุคลากรคนสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป
สหรัฐแก้วตา ปทุมธานี/รายงาน
15065694828771506569481048
--!>