ปทุมธานี ผู้ว่าฯ ปทุมธานี มอบถุงยังชีพและล่องเรือให้กำลังใจประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ตุลาคม 10, 2017 10:39 am โดย opwnews
0
315

285600

ปทุมธานี ผู้ว่าฯ ปทุมธานี มอบถุงยังชีพและล่องเรือให้กำลังใจประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

285601 285604
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 น. ที่ บริเวณท่าเรือวัดชินวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบถุงยังชีพและล่องเรือให้กำลังใจประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

285607 285608
ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน ลงพื้นที่สำรวจบริเวณสองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นริมตลิ่ง มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจประชาชนหมู่ที่ 4 ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ณ วัดชินวรารามวรวิหาร ต่อจากนั้นได้นั่งเรือ เพื่อสำรวจสถานการณ์น้ำ พร้อมเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนตลอดแนวบริเวณสองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนเป็นอย่างยิ่ง
จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (นอกเขตคันกั้นน้ำ) ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำล้นตลิ่ง จำนวน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปทุมธานี จำนวน 7 ตำบล (ตำบลบ้านกระแชง ตำบลบางขะแยง ตำบลบางกะดี ตำบลบางหลวง ตำบลบ้านกลาง ตำบลบางเดื่อ และตำบลบ้านใหม่) ประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,196 ครัวเรือน อำเภอสามโคก จำนวน 9 ตำบล (ตำบลเชียงรากน้อย ตำบลบางโพธิ์เหนือ ตำบลบางเตย ตำบลกระแชง ตำบลบางกระบือ ตำบลคลองควาย ตำบลบ้านงิ้ว ตำบลเชียงรากใหญ่ และตำบลบ้านปทุม) ประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,314 ครัวเรือน รวมทั้งสองอำเภอ ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 2,510 หลังคาเรือน

2855609 285606
ทั้งนี้ ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี โครงการชลประทานปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และกำชับหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่น้ำตอนบนไหลผ่าน(น้ำเหนือ) และมีฝนตกสะสม รวมทั้งพื้นที่ ที่มีน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงนี้ ตลอดจนประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ (อาทิเช่น ทหาร ตำรวจ หน่วยงานชลประทาน สถาบันการศึกษา มูลนิธิ อาสาสมัคร ฯลฯ) เตรียมความพร้อมกำลังพล วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร และยานพาหนะ ให้พร้อมปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตลอด 24 ชั่วโมง
สหรัฐ แก้วตา ปทุมธานีรายงาน
--!>