(สสส.)จับมือเครือข่ายร้านอาหารจังหวัดปทุมธานี สมาคมธุรกิจอาหาร ร่วมกับ ชมรมร้านอาหารจังหวัดปทุมธานี ประชุมวางแผนการดำเนินงานอาหารปลอดภัย เพื่อผู้บริโภคสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

ตุลาคม 10, 2017 3:26 pm โดย opwnews
0
533

สำนักส่งเสริม สนับสนุน อาหารปลอดภัย (สสส.)เครือข่ายร้านอาหารจังหวัดปทุมธานี สมาคมธุรกิจอาหาร ร่วมกับ ชมรมร้านอาหารจังหวัดปทุมธานี รวมถึง ภาคเกษตรกร ผู้นำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ สม.และ กลุ่ม OTOP ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานอาหารปลอดภัย เพื่อผู้บริโภคสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
173425
เมื่อเวลา 08.30น.วันที่ 10 ตุลาคม 60 ที่ห้องประชุมชั้น 5 สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เครือข่ายร้านอาหารจังหวัดปทุมธานี รวมถึง ภาคเกษตรกร ผู้นำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อสม.และ กลุ่ม OTOP เพื่อวางแผนการดำเนินงานอาหารปลอดภัย เพื่อผู้บริโภคสุขภาพดีอย่างยั่งยืน สมาคมธุรกิจอาหาร ร่วมกับ ชมรมร้านอาหารจังหวัดปทุมธานี โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักส่งเสริม สนับสนุน อาหารปลอดภัย (สสส.)อาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ(สสส.) คุณณัจยา แก้วนุ้ย ผู้จัดการโครงการอาหารปลอดภัยอร่อยได้ไร้แอลกอฮอร์ พร้อมด้วย ดร.ภญ.เกศแก้ว เจ๊ะโส้ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี คุณพิมพ์ปวีณ์ ทองประสงค์ นายกสมาคมการค้าธุรกิจอาหาร อาจารย์วิฑูรย์ อินทร์จันทร์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ คุณธนวรรธน์ อยู่เกตุ ที่ปรึกษาสมาคมฯคุณสุชาติ สุขเจริญ กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย คุณอารี เล็กอุทัยกรรมการบริหาร บ.บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน) ภาคีเครือข่ายร้านอาหารเพื่อสุขภาพทุกจังหวัด ผู้เข้าประชุมทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคเกษตรกร ผู้นำสัมมาชีพ กลุ่ม Otop ผู้นำแห่งยุค เครือข่ายอาหาร จำนวน 70 ท่าน โดยมีการแจกจ่ายอาหารให้ทดลองชิม พร้อมรับสมัครสมาชิกของสมาคมการค้าธุรกิจอาหาร
อาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ(สสส.)กล่าวเปิดงานในเรื่องของร้านอาหารปลอดแอลกอฮอร์ ซึ่งเรื่องร้านสะดวกซื้อขอติดตั้งเครื่องจำหน่ายเบียร์ยี่ฮ้อหนึ่งอัตโนมัติ สุดท้ายทนกระแสสังคมไม่ได้ต้องระงับไปตามที่เป็นข่าว โดยการดื่มสุราเป็นอันตรายต่อร่างกาย ด้วยโรคร้ายต่างๆมากมาย ในการประชุมเครือข่ายในครั้งนี้ขอโอกาสความร่วมมือจากร้านค้าและผู้ประกอบการให้งดจำหน่ายสุราโดยตรง ให้มุ่งเน้นเรื่องรสชาติความอร่อยสะอาดบริการดี ให้กับผู้บริโภคน่าจะเป็นเครื่องดึงดูดลูกค้าได้มากกว่า โดยเฉพาะจังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ติดกับกรุงเทพมหานคร ย่อมมีผลในเรื่องอาหารปลอดแอลกอฮอร์ ทาง(สสส.)พร้อมที่จะช่วยในการประชาสัมพันธ์พร้อมลงพื้นที่สำหรับร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ
พิมพ์ปวีณ์ ทองประสงค์ นายกสมาคมการค้าธุรกิจอาหาร กล่าวขอบคุณผู้ที่ร่วมงานทุกท่านและผู้ที่นำอาหารมาสนับสนุนเลี้ยงผู้ที่เข้าร่วมประชุม อาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ(สสส.) คุณณัจยา แก้วนุ้ย ผู้จัดการโครงการอาหารปลอดภัยอร่อยได้ไร้แอลกอฮอร์ ดร.ภญ.เกศแก้ว เจ๊ะโส้ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี คุณพิมพ์ปวีณ์ ทองประสงค์ นายกสมาคมการค้าธุรกิจอาหาร อาจารย์วิฑูรย์ อินทร์จันทร์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ คุณธนวรรธน์ อยู่เกตุ ที่ปรึกษาสมาคมฯคุณสุชาติ สุขเจริญ กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย คุณอารี เล็กอุทัยกรรมการบริหาร บ.บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน)ร้านอาหารครัวริมน้ำท้ายเกาะ จ.ปทุมธานี ร้านอาหารบ้านสวนริมคลอง จ.ปทุมธานีร้านอาหารบ้านพักผ่อน จ.ปทุมธานี ร้านอาหารบ้านเคียงน้ำ จังหวัดปทุมธานี กลุ่มสัมมาชีพทำเห็ด คุณธนพร โตมั่น จังหวัดปทุมธานี

S__4767750 S__4767752 S__4767754173421
--!>