ปทุมธานี นายอำเภอสามโคกให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ” มอบบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ” ประจำปี งบประมาณ 2560

ตุลาคม 11, 2017 10:12 am โดย opwnews
0
360

286969

ปทุมธานี นายอำเภอสามโคกให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ” มอบบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ” ประจำปี งบประมาณ 2560

286973 286978

287048

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ 2560 เมื่อเวลา 13.30 น.นายไพรัตน์ ลิ่มสกุลนายอำเภอสามโคกให้เกียรติมาเป็นประธานมอบบ้านโครงการท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้ราชัน ราชินี ณ บ้านนายประจวบ พวงภู่ห้อย บ้านเลขที่ 34/5 หมู่ 1 ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายไวพจน์ เอี่ยมสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ให้การต้อนรับจากนั้นนายไวพจน์ เอี่ยมสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ได้กล่าววัตถุประสงค์ในการมอบบ้านโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้ราชันราชินีว่าในนามตัวแทนส่วนราชการองค์การเอกชนและพี่น้องประชาชนตำบลกระแชง ตามที่อำเภอสามโคก ขอให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันราชินีโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อสานพลังประชารัฐป้องกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความมั่นคงในการเป็นศูนย์รวมจิตใจความรักและความสามัคคีของคนในชาติ 2. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 3.เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานพลังประชารัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ผู้พิการหรือผู้ยากจนให้มีคุณภาพชีวิตในการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และ 4. งบประมาณในการดำเนินงาน ในครั้งนี้มีผู้ร่วมบริจาคและวัตถุประสงค์ในการบริจาค ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกัน เป็นจำนวนมาก

286980 287021 286987

 

จากนั้นท่านนายไพรัตน์ ลิ่มสกุล นายอำเภอสามโคกได้กล่าว ขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ขอบคุณสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี และขอบคุณผู้สนับสนุนในการสร้างบ้านประชารัฐร่วมใจทั้งภาคเอกชน หลังจากที่ท่านได้กล่าวเสร็จนาย อำเภอสามโคก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อม เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ผู้สนับสนุน ได้ร่วมถ่ายภาพในการมอบบ้านเพื่อเป็นเกียรติ ต่อไป จากการสอบถาม นายประจวบ พวงภู่ห้อย ผู้ที่รับมอบบ้าน ได้กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชงเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ และขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้มาสร้างบ้าน ให้ใหม่แต่ก่อนบ้านอยู่ในสภาพที่ รั่ว เวลานอนก็จะมีน้ำหยดแต่ตอนนี้ได้บ้านใหม่ สภาพบ้านดีขึ้นการเป็นอยู่ก็ดีขึ้น และจะขอดูแลบ้านหลังนี้ ให้ดีตลอดไป
สหรัฐ แก้วตา ปทุมธานีรายงาน

287059 286982
--!>