ปทุมธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานโครงการ ” มอบดวงใจ ให้ด้วยรัก ครั้งที่ 3 ณ ห้องบัวหลวง ชั้น 3 อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 12, 2017 10:02 am โดย opwnews
0
381

289201

ปทุมธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานโครงการ ” มอบดวงใจ ให้ด้วยรัก ครั้งที่ 3 ณ ห้องบัวหลวง ชั้น 3 อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

289207 289205
289202

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เมื่อเวลา 13.00 น.ดร. พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติมาเป็นประธาน โครงการ “มอบดวงใจ ให้ด้วยรัก ครั้งที่ 3 โดยมี ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดี มหาวิทยาลัยปทุมธานี คณะผู้บริหาร คณบดี นักเรียน นักศึกษาและประชาชนให้การต้อนรับ จากนั้นท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ พุ่มพูลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กล่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยปทุมธานีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกดำเนินการตามพันธมิตรหลักของสถาบันอุดมการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้มีคุณธรรมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่บุคคลทุกเพศทุกวัยตลอดมารวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่สังคมในชุมชนมหาวิทยาลัยปทุมธานีได้จัดโครงการมอบด้วยใจให้ด้วยรักครั้งที่ 3 มอบสิ่งของอาหารแห้งจำนวน 1,000 ถุง เพื่อบรรเทารายจ่ายของประชาชนในเขตองค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 64 แห่งของจังหวัดปทุมธานีและสถาบันในเครือของมหาวิทยาลัยปทุมธานีประกอบกับวันที่ 15 ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดท่านอธิการบดี ดร. ชนากานต์ ยืนยงอีก ด้วยหลังจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์วิบูลย์ พุ่มพูลสวัสดิ์ ท่านกล่าวเสร็จ เรียนเชิญท่านดร. พินิจ บุญเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาภูมิพลมหาวชิราลงลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นท่านดร. ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลและสงบนิ่ง 89 วินาที

289203

289208 289206

จากนั้นท่านได้กล่าวกับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานเพราะดำเนินการมอบสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปจากการสอบถามนายเอนก บรรเทา ประชาชนชาวพื้นที่ตำบลท้ายเกาะ ที่มาร่วมงานโครงการมอบด้วยใจให้ด้วยรัก ครั้งที่ 3 กล่าวว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยปทุมธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้มอบถุงบรรเทารายจ่ายของพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาทุกข์ได้ระดับหนึ่ง และวันที่ 15 จะถึงซึ่งจะเป็นวันเกิดของท่าน ดร. ชนากานต์ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี ก็ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ นักเรียนนักศึกษากับประชาชนขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป
สหรัฐ แก้วตา ข่าว 191 ปทุมธานีรายงาน
--!>