รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดประชุมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 19, 2017 8:25 am โดย opwnews
0
398

299966

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดประชุมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี

300159300155 300223
วันนี้ ( 19 ต.ค.60 ) เวลา 9.00 น. ที่โรงเรียนปทุมวิไล ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศีกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ ข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ

300226 300225 300158 300157
การประชุมครั้งนี้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งสำนักงานการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ได้นำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดปทุมธานีมาระยะหนึ่งแล้ว ดังนั้นการ การประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ จะช่วยสร้างแนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงมีคุณค่าและเป็นเกียรติอย่างยิ่งแก่ หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี
--!>