กองทัพเรือประกาศความพร้อม!! จัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติอย่างยิ่งใหญ่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน

พฤศจิกายน 1, 2017 5:29 am โดย opwnews
0
408

กองทัพเรือประกาศความพร้อม!! จัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติอย่างยิ่งใหญ่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน และงานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ 4 “The 4th Ship Technology for the Next Decade: Ship Tech IV”พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0

20935

กองทัพเรือพร้อมจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน และงานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ 4 “The 4thShip Technology for the Next Decade: Ship Tech IV” โดย กรมอู่ทหารเรือ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคาร PEACH โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อแสดงถึงเทคโนโลยีเรือในอนาคต อาวุธยุทโธปกรณ์ ระบบรักษาความปลอดภัยของกองทัพเรือไทย ที่ก้าวไปอยู่ในแถวหน้าของกองทัพเรือในภูมิภาค โดยมีมิตรประเทศตอบรับเข้าร่วมงานแล้ว 58 ประเทศ ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก นักลงทุนทั้งในและนอกประเทศ กลุ่ม CLMVT ประชาชนและกำลังพลทหารเรือของมิตรประเทศให้เดินทางมาร่วมงาน โดยนำเสนอการแสดงกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

พล.ร.อ. พลเดช เจริญพูล รองผู้บัญชาการทหารเรือ เปิดเผยว่า ปัจจุบันทั่วโลกกำลังจับตาเศรษฐกิจในอาเซียน เพราะมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และมีอำนาจทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ซึ่งประเทศไทยถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่มั่นคงในทุกๆด้าน เพราะเป็นจุดเชื่อมต่อของทุกภูมิภาค และยังเปิดกว้างทางเศรษฐกิจ รวมถึงเทคโนโลยี การจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่จะทำให้ทุกคนที่มาร่วมงานรู้จักประเทศไทย และแสนยานุภาพเทคโนโลยีทางเรือของไทยมากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และคุ้มครองการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในน่านน้ำไทย

สอดคล้องกับ พล.ร.ต. สมารมภ์ ชั้นสุวรรณ เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานงานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ 4 กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ ที่สำคัญคือการรวบรวมเทคโนโลยีทางเรือที่ทันสมัยทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่าทุกครั้ง เพราะการมี ระบบอำนวยการรบที่มีความทันสมัย พร้อมกับการมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น หมายถึงความสามารถในการป้องกันประเทศของกองทัพเรือไทยได้ก้าวหน้าไปอีกระดับ ทั้งยังเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และแนวคิดในด้านการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และ การจับคู่เจรจา (Business Matching) การร่วมมือทางการค้า และการร่วมลงทุน ทั้งยังมีกิจกรรมพิเศษอย่างยิ่งใหญ่ ดังนี้

การปาฐกถาพิเศษ ได้เชิญวิทยากรชั้นนำระดับประเทศเข้าร่วมการเสวนาด้านการลงทุนระเบียงเศรษฐกิจเพื่อให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 เพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมฟัง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี /คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ /ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม /คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ /ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ Dinner Talk โดย คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

นอกเหนือจากนี้ยังมี Super Yacht Show/ มหกรรมทางเรือนานาชาติ มวยระดับโลก การแสดงคอนเสิร์ต ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น (Chang Music Connection Present International Fleet Review) การเห่เรือ ขบวนรถขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck Caravan)

นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เมืองพัทยามีแผนยุทธศาสตร์เมืองว่าด้วยการเป็นนครศูนย์กลางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน ยั่งยืนและน่าอยู่สำหรับทุกคน ซึ่งหมายถึง การพัฒนาเมืองจะต้องครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจที่จะต้องควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว ดังนั้นการสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มนักธุรกิจที่เข้าร่วมงาน เพื่อให้เกิดแนวคิดนำไปสู่การลงทุนในอนาคต

ขณะที่ นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว ผู้แทนเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยาได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประสานในทุกๆ ด้านร่วมกับกองทัพเรือ ทั้งด้านการรักษาความปลอดภัย การจัดกิจกรรมสมทบ ด้านสถานที่ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการแพทย์และพยาบาล การจัดการจราจร และโรงแรมที่พัก เพื่อให้งานมีความสมบูรณ์ โดยเฉพาะการปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ ซึ่งเป็นท่าเรือที่ต้องใช้ลำเลียงกำลังพล รวมถึงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เพื่อให้กิจกรรมมีความสง่างามสมบูรณ์แบบมากที่สุด

สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถเข้าชมงานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ 4 “The 4th Ship Technology for the Next Decade: Ship Tech IV” วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560 ที่ อาคาร PEACH โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช พัทยา ส่วนการสวนสนามทางเรือนานาชาติ ที่บริเวณอ่าวพัทยา มีกำหนดจัดกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 โดยมีประมาณการกำลังทางเรือและกำลังทางอากาศที่เข้าร่วม ประกอบด้วยเรือของกองทัพเรือ จำนวน 15 ลำ เรือของประเทศสมาชิกอาเซียน และเรือของประเทศนอกอาเซียน จำนวนกว่า 28 ลำ จาก 18 ประเทศ และอากาศยานของกองทัพเรือและกองทัพอากาศ จำนวน 20 เครื่อง

ทีมข่าวภูมิภาค / รายงาน
--!>