ทางหลวงชนบทนครราชสีมาเดินหน้ามาตรการควบคุมรถบรรทุกน้ำหนักเกิน โดยตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่กวดขันการบรรทุกน้ำหนักเกิน

พฤศจิกายน 7, 2017 4:33 am โดย opwnews
0
738

39544

นายสนิท รัตนศฤงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา เปิดเผยภายหลังที่ได้บูรณาการกำลังชุดตรวจจับชั่งน้ำหนัก แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา ว่า แขวงฯร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ  ออกตั้งด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุกที่ใช้เส้นทางของทางหลวงชนบท บนถนนสาย นม.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 226 – พิมาย จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อเป็นการตรวจสอบรถบรรทุกที่สัญจรไปมาบริเวณถนนสายดังกล่าว ว่า มีการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่ทางกฎหมายกำหนดหรือไม่ เพื่อเป็นการป้องปราม และป้องกันรถบรรทุกที่น้ำหนักเกินพิกัด ทำให้ถนนของทางหลวงชนบทเสียหายก่อนกำหนด

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ปัจจุบันกรมทางหลวงได้ปรับปรุงกฎหมายใหม่ บังคับใช้กับรถพ่วง และรถกึ่งพ่วงที่วิ่งบนทางหลวง ต้องมีน้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 50,500 กิโลกรัม โดยเพิ่มบทลงโทษให้สูงขึ้นเป็น 2 เท่า จากเดิมบทลงโทษกำหนดให้ผู้ฝ่าฝืนบรรทุกน้ำหนักเกิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ปัจจุบัน บทลงโทษกำหนดให้ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

39546

39539

ที่ผ่านมารถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินได้สร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างทาง ทำให้ถนนและสะพานเกิดการชำรุดเสียหาย มีอายุการใช้งานสั้นกว่าที่กำหนด และทำให้ผิวทางชำรุดเป็นหลุมบ่อ ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ในอนาคต ดังกล่าว จึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด สามารถแจ้งเหตุได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

พิสิษฐ์  เขื่อนเพ็ชรต์ / ศูนย์ข่าวนครราชสีมา
--!>